Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Gästhamnen Käringön, foto.

Gästhamnen Käringön

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Nyhetsarkiv

I nyhetsarkivet kan du läsa alla våra nyhetsartiklar som fortfarande finns publicerade.

Du söker artiklar som publicerats under en tidsperiod. Perioden börjar vid ingången av vald startmånad och slutar vid utgången av vald slutmånad.

År och månader som visas i grå färg är inte möjliga för den aktuella perioden och därmed inte valbara.

Den artikel som publicerades senast visas först i sökresultatet.

Från

Till

Nyhetsartiklar

 • Strandpaddan på Käringön
  Publicerat
  I samarbete med Länsstyrelsen i Västra Götaland genomför vi praktiska naturvårdsåtgärder på Käringön för att rädda den hotade strandpaddan. ...
 • Anhörigstöd hösten 2022
  Publicerat
  Under hösten har anhörigstödet tillsammans med frivilliga ordnat en mängd av hälsobefrämjande aktiviteter för anhöriga.
 • Detaljplan för Varekil 1:169, Marinfloc
  Publicerat
  Planområdet ligger nordost om Varekils centrum på östra sidan om väg 160. Detaljplanens syfte är att möjliggöra för utökning av befintlig ve...
 • Vi söker familjehem
  Publicerat
  Har ni plats i hem och hjärta för en extra familjemedlem?
 • Våtmarken Glädjefrid i höstskrud
  Publicerat
  På Glädjefrid vid Söbben har LEVA Orust nyligen hjälpt markägaren anlägga projektets hittills största våtmark.
 • Rengöring av imkanal och köksfläkt
  Publicerat
  De senaste dagarna har vi fått ett flertal samtal från våra kommuninvånare som undrar över rengöring av spisfläktar i privatbostäder.
 • Nu har vi öppnat vårt nya kontaktcenter
  Publicerat
  Med vårt nya kontaktcenter hoppas vi att du upplever att det blir enklare att få svar på dina frågor. Det gäller både via telefon, e-post oc...
 • Att spola rätt är lätt
  Publicerat
  Vi vill uppmärksamma att toaletten inte är en papperskorg. Att spola rätt är lätt, det är bara kiss, bajs och toalettpapper hör hemma i toal...
 • Orusts kulturpris 2022
  Publicerat
  Årets kulturpris går till Johnny och Christina Andersson, Lilla Kålviks båtbyggeri.
 • Detaljplan för fastighet Svanesund 2:127
  Publicerat
  Syftet med detaljplanen är att pröva förutsättningarna att öka andelen byggrätter för enbostadshus.
 • Detaljplan för fastighet Varekil 1:19
  Publicerat
  Syftet med detaljplanen är att utreda förutsättningarna att uppföra cirka 100 nya bostäder i varierande upplåtelseform, villor, hyresrätter,...
 • Orusts Sparbanks Kulturstipendium 2022
  Publicerat
  Orusts Sparbanks kulturstipendium 2022 går till Johanna Strömvall. Prissumman är på 25 000 kronor.
 • Folkhälsopriset 2022 har delats ut
  Publicerat
  Fem glada pristagare mottog 2022 års Folkhälsopris vid ceremoni i samband med gårdagens kommunfullmäktigesammanträde.
 • Varje kilowattimme räknas
  Publicerat
  För att uppmana till minskad elanvändning i hela landet har Energimyndigheten startat en informationskampanj. #VarjeKWhRäknas Om alla sänker...
 • Ellös nya förskola
  Publicerat
  Nu närmar sig byggstarten av en ny förskola i Ellös. Förskolan uppförs på samma plats där den gamla låg, bredvid Strandgårdens äldreboende.
 • 2022 års Folkhälsopris
  Publicerat
  Folkhälsorådet har beslutat att utse Ellös Bio och Victoria Hansen att dela på Folkhälsopriset 2022, vilket innebär 5 000 kronor per folkhäl...
 • Ytterligare anbudstid för markanvisning för del av Huseby 1:102
  Publicerat
  Anbudstiden för markanvisningen är förlängd ytterligare fram till den 31 december 2022. Inriktningen för markanvisningen är att bostäderna s...
Återställ
Hjälp oss bli bättre