Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Gullholmen, foto.

Gullholmen

Bygga, bo och miljö
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Elda avfall

Nästan all privat eldning av avfall är förbjudet och straffbart. Det enda avfall som du får elda hemma är rent trädgårdsavfall som ris och grenar.

När du eldar avfall bildas det miljögifter som dioxiner och tungmetaller som sprids i luften vi andas in. Även dricksvatten och mark som odlas riskerar att förorenas. Därför är nästan all privat eldning av avfall förbjuden och straffbart.

Trädgårdsavfall

Det enda avfall som får eldas hemma är rent trädgårdsavfall som ris och grenar. Det gäller om det inte är eldningsförbud eller dina grannar besväras av röken.

Kontrollera om det råder eldningsförbud

Du måste alltid kontrollera först om det råder eldningsförbud innan du tänder elden.

Eldningsförbud inom område med detaljplan

Under perioden 1 april till 30 september är eldning av löv, kvistar och annat trädgårdsavfall alltid förbjudet inom område med detaljplan.

Kompostera ditt trädgårdsavfall istället

Det bästa är att kompostera trädgårdsavfallet i stället för att elda upp det. Har du ingen kompost kan du köra trädgårdsavfallet till någon av återvinningscentralen Månsemyr.

Om du vill kompostera, gräva ned eller på annat sätt återvinna eller bortskaffa annat avfall än trädgårdsavfall, ska du anmäla det till kommunen.

Behandlat trä

Det inte tillåtet att elda behandlat trä, det gäller exempelvis rivningsvirke hemma.

Du lämnar in det för återvinning på en återvinningscentral. Det kan då återanvändas, återvinnas eller förbrännas under kontrollerade former med rökgasrening och energiåtervinning.

Obehandlat trä och eldstad inomhus

Om du har en eldstad som till exempel en kamin, får du elda rent och obehandlat trä i den. För att installera eller ändra en eldstad eller rökkanal inomhus måste du göra en anmälan till Miljö- och byggnadsnämnden.

Återställ
Hjälp oss bli bättre