Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Gästhamnen Käringön, foto.

Gästhamnen Käringön

Bygga, bo och miljö
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Elda avfall

Nästan all privat eldning av avfall är förbjuden och straffbart. Det enda avfall som får eldas hemma är rent trädgårdsavfall som ris och grenar.

När du eldar avfall bildas det miljögifter som dioxiner och tungmetaller som sprids i luften vi andas in. Även dricksvatten och mark som odlas riskerar att förorenas. Därför är nästan all privat eldning av avfall förbjuden och straffbart.

Trädgårdsavfall

Det enda avfall som får eldas hemma är rent trädgårdsavfall som ris och grenar, om det inte är eldningsförbud eller dina grannar besväras av röken. Du måste alltid kontrollera först om det råder eldningsfördbud innan du tänder elden.

Eldningsförbud inom område med detaljplan

Eldning av löv, kvistar och annat trädgårdsavfall inom område med detaljplan är alltid förbjudet under tiden 1 april till 30 september.

Behandlat trä

Det inte tillåtet att elda behandlat trä, det gäller exempelvis rivningsvirke. Du lämnar in det för återvinning på en återvinningscentral. Det kan då återanvändas, återvinnas eller förbrännas under kontrollerade former med rökgasrening och energiåtervinning.

Om du har en eldstad som till exempel en kamin, får du elda rent och obehandlat trä där. För att installera eller ändra en eldstad eller rökkanal inomhus skall du göra en anmälan till Miljö- och byggnadsnämnden.

Återställ
Hjälp oss bli bättre