Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Hälsö Stigfjorden, foto.

Hälsö Stigfjorden

Bygga, bo och miljö
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Hämtning av avfall

Alla hushåll har ett personligt hämtschema. Hämtschema för din fastighet publiceras på Fraktkedjan ABs webbplats.

Du måste ha en grön tunna för restprodukt till din fastighet. Med grundabbonemanget följer en röd miljöbox till farligt avfall.

Den röda miljöboxen hämtas vid tre tillfällen varje år. Du måste ringa Fraktkedjan ABs kundtjänst om du vill att din miljöbox ska hämtas vid ett sådant tillfälle.

Kontakta Fraktkedjan AB vid frågor

Fraktkedjan AB, kundtjänst telefon 0304-305 00.

Hämtschema

Hämtschema för din fastighet publiceras på Fraktkedjan ABs webbplats. Fungerar inte i webbläsare Explorer, använd Chrome till exempel.

Återvinningssäcken upphör

Från den 1 februari 2021 upphör hämtningen av Fraktkedjans tjänst ÅV-säcken (återvinningssäcken).

Orust kommun ansvarar inte för hämtning av förpackningar och tidningar. Nu är entreprenören Fraktkedjan AB som erbjudit dig det genom Återvinningsäcken.

Önskar du en liknande tjänst kontakta

TMR AB
telefon 08 68 44 77 65
e-post: pickupservice@tmr.se

Helger

När helg inträffar på vanliga veckodagar flyttas tömningarna till närmaste dag före eller efter helgen.

Slamtömning

En gång om året får du en avisering på att din slamtank ska tömmas. Aviseringen kommer normalt cirka 2 veckor innan tömning.

Extra tömning av din slamtank beställer du av Fraktkedjan AB.

Fastighetsägarens ansvar

Det är bara restavfall som får läggas i den gröna tunnan. Med restavfall menas det som blir kvar när du har sorterar bort farligt avfall, matavfall och förpackningar. Exempel på restavfall är tops, bomull, bindor, blöjor, servetter, kletig plastfilm.

Farligt avfall ska lägga i den röda boxen. Har du ingen röd box kan du ringa Fraktkedjan AB och be dem ta med en, eller så kan du hämta en box på återvinningscentralen vid Månsemyr eller Timmerhult.

Behållare och säck får inte fyllas mer än att den lätt kan tillslutas. Den får heller inte vara så tung att det blir uppenbara svårigheter att flytta den. Säck får inte väga mer än 15 kilo. Fraktkedjan AB kan svara på ytterligare frågor om maxvikter för olika behållare. Om din behållare eller säck är för full kan du kontakta Fraktkedjan AB och begära hämtning av extrasäck. Hämtning av extrasäck görs mot avgift utöver abonnemangsavgiften.

Fraktkedjan hämtar inte din behållare eller säck om den är överfull, innehåller felsorterat avfall eller har dåligt emballerade föremål som är skärande eller stickande. Du får själv se till att sortera avfallet rätt till nästa hämtningsrunda.

Observera!

Varm aska, slagg, frätande ämnen som kan förorsaka antändning får endast läggas i för ändamålet speciellt avsedda behållare.

Det är även fastighetsägarens ansvar att

  • hålla vägarna farbara för renhållningens bilar året runt
  • kör- och gångvägar till sopbehållare vintertid snöröjs och sandas
  • trä, sly och grenar inte hindrar sopbilarnas framkomlighet
  • det finns ordentliga möjligheter att vända bilen
  • det är fri höjd 4 meter och fri bredd 4,5 meter fram till sopbehållarna

Är vägen fram till sopbehållaren inte farbar meddelas fastighetsägaren och tömning sker vid nästa tillfälle om åtgärder vidtagits av fastighetsägaren.

Återställ
Hjälp oss bli bättre