Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Slussen, foto.

Slussen

Bygga, bo och miljö
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Mellanlagring av avfall

Om du lagrar avfall på platsen där det uppstår medan du väntar på borttransport, behöver du inte göra en anmälan eller söka tillstånd.

Om du vill lagra avfallet någon annanstans än där det uppstår kallas det mellanlagring, och då gäller följande regler.

Mellanlagring av farligt avfall

När det gäller farligt avfall måste du i de flesta fall göra antingen en anmälan till Sektor Miljö och bygg eller söka tillstånd från länsstyrelsen, beroende på vilket slags farligt avfall och vilka mängder det handlar om. Ett undantag är till exempel insamling av batterier i en butik.

Mellanlagring av övrigt avfall

  • Om du vill mellanlagra mer än 10 ton avfall som inte är farligt, ska du göra en anmälan till miljöförvaltningen.
  • Om du vill mellanlagra mer än 10 000 ton avfall som inte är farligt, måste du ha tillstånd från Länsstyrelsen. 
Återställ
Hjälp oss bli bättre