Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Orust Båtbyggarutbildning, Henån, foto.

Orust Båtbyggarutbildning, Henån

Bygga, bo och miljö
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Bygga nytt, ändra eller riva

Bygglov och startbesked krävs i de allra flesta fall av nybyggnader och ändringar av byggnader och anläggningar.

Rivningslov eller marklov kan också vara nödvändigt. Även om det du vill bygga inte behöver bygglov kan det krävas en anmälan till kommunen.

Olika bestämmelser gäller för

  • landsbygd
  • tätort
  • kulturhistoriska miljöer
  • naturreservat
  • strandskydd

Det är du som byggherre som har det fulla ansvaret för att det du bygger följer lagar och regler. Ta alltid reda på vilka regler som gäller för din fastighet.

Glöm inte bort att planera för avloppet i god tid.

Återställ
Öppet och besökstider
Återställ
Startbesked krävs för att få börja bygga
Återställ
Kontrollansvarig och kontrollplan
Återställ
Eldstäder och kaminer
Återställ
Tillgänglighet i byggnader
Återställ
Arkiv
Återställ
Hjälp oss bli bättre