Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Husebyberget, Ellös, foto.

Husebyberget, Ellös

Bygga, bo och miljö
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Bryggor och sjöbodar

Kom ihåg att du alltid måste göra en anmälan till Länsstyrelsen för alla arbeten i vatten.

Bild på tre sjöbodar.

Brygga

Att anlägga en småbåtshamn eller brygga som ingår i en småbåtshamn kräver bygglov.

För att anlägga brygga för en enskild fastighets behov behövs inget bygglov. Finns din fastighet på område med strandskydd eller naturreservat måste du ansöka om dispens.

Kommunal mark

I de flesta kustorter på Orust ligger bryggorna på kommunal mark. Tillstånd krävs alltid av vår mark- och exploateringsavdelning för att uppföra eller utöka en brygga på kommunal mark.

Sjöbodar

Förvaring av båt- och fiskeredskap

Sjöbodar i tätorter ligger nästan utan undantag inom område som enligt detaljplanen ska användas för hamnverksamhet. Det är inte tillåtet inom dessa områden att använda en sjöbod för något annat ändamål än för förvaring av båt- och fiskeredskap. 

Även sjöbodar utanför tätorterna får endast användas för detta ändamål. En ändrad användning av en sjöbod för till exempel boende är inte tillåtet enligt bestämmelser för strandskydd.

Renovera med stor varsamhet

Många bodar längs kommunens kust är charmiga och välbevarade. Den har kanske stått på plats länge och överlevt många stormar. För att charmen ska bestå krävs att all renovering av gamla bodar sker med stor varsamhet. Tänk på att inte byta ut äldre byggnadsdelar i onödan genom alltför stora krav på modernisering och modern byggnadsteknik.

Återställ
Hjälp oss bli bättre