Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Hälsö Stigfjorden, foto.

Hälsö Stigfjorden

Bygga, bo och miljö
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Bygga i tätort

Om din fastighet ligger inne i en tätort finns det förmodligen en gällande detaljplan för området. Det finns även detaljplanerade mer lantliga områden.

En detaljplan består av en karta med tillhörande bestämmelser och det är detaljplanen som helt och hållet styr vad du får bygga på din tomt.

Detaljplanen ger dig alltså både rättigheter och begränsningar. Miljö- och byggnadsnämnden är skyldig att bevilja bygglov för en ansökan som följer detaljplanens bestämmelser.

Det finns även vissa möjligheter att göra små avsteg från detaljplanen. 

För vissa mindre åtgärder krävs inte bygglov, till exempel för friggebodar och Attefallshus. Men de är bygglovspliktiga om de placeras närmre en gata eller park än 4,5 meter.

Tänk på att en ansökan som följer detaljplanens bestämmelser kan handläggas mycket snabbare än om ansökan innehåller avvikelser, eftersom grannarna inte behöver tillfrågas.

Fråga gärna vad som gäller för din fastighet innan du ansöker om bygglov.

Återställ
Hjälp oss bli bättre