Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Mollösund och Mollön, foto.

Mollösund och Mollön

Bygga, bo och miljö
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Förhandsbesked

Om du vill bygga på en plats utanför detaljplan kan du på förhand få besked om platsen är lämplig innan du börjar detaljprojektera huset.

Platsens lämpligheten bedöms ur samhällsbyggnadsperspektiv, till exempel infrastruktur, ekologi och natur, kulturlandskap, samt möjlighet till vatten och avlopp.

Förhandsbesked gäller i två år

Ett positivt förhandsbesked är bindande och gäller i två år. Ett positivt förhandsbesked ger dig rätt att få bygglov under förutsättning att din bygglovsansökan uppfyller de krav och villkor som ställts i förhandsbeskedet.

Planera för avlopp

I samband med din ansökan om förhandsbesked måste du planera för kommande avlopp. I din ansökan ska du visa hur du planerar avlopp, dricksvatten, tillfartsvägar och byggnaders placering.

Besiktning

Miljö- och byggnadsförvaltningens besiktningsgrupp kommer att besöka platsen. Innan besöket ska du markera byggnader med käppar, färg eller dylikt. Om byggnader inte markerats vid tillfället för besöket och ett nytt besök måste göras tas en extra avgift ut.

Självservice

Återställ
Hjälp oss bli bättre