Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Måseskär, foto.

Måseskär

Bygga, bo och miljö
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Hissar och ventilation

Som fastighetsägare ansvarar du för kontroll av hissar, portar och andra motordrivna anläggningar samt obligatorisk ventilationskontroll.

Nyinstallation eller väsentlig ändring av en motordriven anordning eller en ventilationsanläggning i en byggnad ska du anmäla till Miljö- och byggnadsnämnden.

Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för tillsynen av att fastighetsägarna följer regelverket och att besiktningar utförs.

Motordrivna anläggningar

Du som äger eller ansvarar för en motordriven anläggning i en byggnad är skyldig att se till att den kontrolleras regelbundet av en certifierad sakkunnig.

Ett protokoll ska upprättas vid besiktningen. Om anordningen uppvisar brister vid en kontroll ska du som ägare omedelbart underrättas och protokollet ska skickas till Miljö- och byggnadsnämnden.

Obligatorisk ventilationskontroll, OVK

Fastighetsägaren ansvarar för att ventilationsanläggningar i skolor, vårdlokaler, flerbostadshus och arbetsplatser kontrolleras regelbundet av en certifierad sakkunnig.

Ventilationskontrollen ska protokollföras. Protokollet ska finnas på väl synlig plats i byggnader och ett exemplar ska skickas till Miljö- och byggnadsnämnden.

Återställ
Hjälp oss bli bättre