Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Dambadhuset Käringön, foto.

Dambadhuset Käringön

Bygga, bo och miljö
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kartor och mätning

Vid ansökan om bygglov ska du lämna in ett kartunderlag som visar vad som är tänkt att byggas samt var på tomten byggnaden ska placeras.

Vilken typ av kartunderlag du behöver beror på vilken typ av bygglov ansökan gäller. Kartan du lämnar in används som underlag i bygglovshanteringen.

Utstakning

När du får bygglov ingår det oftast en utstakning av byggnaden. Det innebär att vår mätnings- och kartingenjör markerar på plats var byggnaden ska stå enligt de ritningar som är beslutade.

Utstakningen kan utföras av annan kvalificerad entreprenör med mätteknisk kompetens som godkänts av oss.

Lägeskontroll

Lägeskontroll är en mätning där du ser om byggnaden är placerad på rätt ställe och om byggnadens storlek, mått, form, läge i plan och Lägeskontroll höjd stämmer med bygglovsbeslutet eller startbeskedet.

Lägeskontroll görs när formen till grunden är färdig men innan man börjar gjuta plattan.

Nybyggnadskarta

För ny byggnad ska den nya byggnaden ritas in på en nybyggnadskarta. Du kan kontakta oss om hur du får tag i en sådan karta.

Primärkarta

I de flesta av våra tätorter finns primärkarta, som är en mer detaljerad karta. Den kan du beställa från oss. Avgiften är 1 638 kronor per hektar, vilket också är minimiavgiften. Moms på 6 % tillkommer.

Relaterad information

Beställning av primärkarta

Önskat filformat på karta * (obligatorisk)

Önskat filformat på karta
Dina kontaktuppgifterJag godkänner vi lagrar dina uppgifter
Genom att du klickar på Skicka godkänner du att vi lagrar dina uppgifter.

Dina personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen. Miljö och byggnadsnämnden är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du skrivit in när vi handlägger ditt ärende.
Dina personuppgifter kommer inte användas för något annat än den här handläggningen. Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse.

Vem får ta del av dina personuppgifter?
De anställda i kommunen som behöver ta del av dina personuppgifter för att utföra sina arbetsuppgifter såsom hantera ditt ärende får ta del av dina personuppgifter.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med tredje part, om vi är skyldiga att göra så enligt lag.

Hur länge sparas dina personuppgifter?
Dina personuppgifter kommer att sparas av kommunen till dess att syftet med behandlingen är uppfyllt. Personuppgifterna kommer sedan att hanteras enligt de lagregler som gäller för kommunen angående s. k dokumenthanteringsplaner och gallringsbeslut. Skriv gärna utifrån aktuell dokumenthanteringsplan hur länge uppgifterna sparas.

Allmän handling

Dina inlämnade uppgifter är en allmän handling och kan lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen. Detta gäller inte om ditt ärende är sekretessbelagt enligt Offentlighets- och sekretesslag (2009:400).

Återställ
Hjälp oss bli bättre