Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Tegneby, foto.

Tegneby

Bygga, bo och miljö
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Naturreservat och fornlämning

Om din fastighet ligger inom område med naturreservat krävs ett tillstånd eller dispens från Länsstyrelsens naturvårdsenhet för de flesta typer av byggnader och markåtgärder. Alla ingrepp i fornlämningar kräver tillstånd från Länsstyrelsen kulturmiljöenhet.

Ett tillstånd kan alltså krävas för till exempel en friggebod även om den inte är bygglovspliktig.

Om fastigheten dessutom ligger inom strandskyddsområde krävs det en strandskyddsdispens för nya byggnader, ändringar av byggnader och markåtgärder. Det är länsstyrelsen som ger dispenser från strandskyddet i områden med naturreservat. 

Fornlämningar är skyddade av Kulturminneslagen. Att göra åverkan på en fornlämning är ett brott du kan åtalas för. För alla ingrepp i fornlämningar krävs ett tillstånd från Länsstyrelsens kulturmiljöenhet.

Ansök om tillstånd och eventuell dispens före du ansöker om bygglov. 

Kontakta oss om du är osäker på vad som gäller för din fastighet.

Återställ
Hjälp oss bli bättre