Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Konstgräsplan, Henåns skola, foto.

Konstgräsplan, Henåns skola

Bygga, bo och miljö
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunal mark

Kommunen äger både jordbruksmark, strandnära områden och skogsområden.

Vi arrenderar ut en del av vår mark för sjöbodar och bryggor. En del av marken används för att förbereda för nya småhustomter och industrimark.

Relaterad information

Sjöbodar som speglar sig i vatten

Sjöbodar på kommunal mark i Ellös

Skog och mark rensas

Vi gallrar och rensar i skog och mark som vi äger. Material som ris, massaved och timmer tas tillvara på ett miljövänligt sätt. Riset torkar i 6 månader och forslas sedan till återvinningsanläggning Månsemyr för att bli till flis. Materialet eldas sedan i fjärrvärmeverk. Den del av skogen som blir timmer säljs.

Återställ
Hjälp oss bli bättre