Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Kungsviken, foto.

Kungsviken

Bygga, bo och miljö
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Båtplatser

Vi hyr ut över 1 000 fasta båtplatser vid bryggor och pontonbryggor. 

Det är lång kö till våra fasta båtplatser, därför måste du lämna din plats när du inte längre använder den.

Här finns våra båtplatser

  • Henån
  • Ellös
  • Gullholmen
  • Stocken
  • Hälleviksstrand
  • Edshultshall
  • Mollösund
  • Käringön

Vinterplats i hamnar

Vill du ha din båt i någon av våra hamnar under vintern kan du kontakta Andreas Sjögren, telefon 0304-33 40 84, för mer information.

Röda hus, röd båt och blank vatten

Bryggplatser på Käringön

Bryggplatser

Klass I. Vid brygga med y-bom, pålar eller liknande.

Klass II. Akterförtöjningar saknas och du måste själva ordna med boj, påle, eller ankare.

Behandling av dina personuppgifter sker enligt dataskyddsförordningen

Kommunstyrelsen i Orust kommun behandlar de personuppgifter som du skrivit i din ansökan när vi handlägger ditt ärende inom samhällsutveckling. Personuppgifterna kommer inte användas för något annat ändamål. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är att fullgöra ett avtal.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag.

Dina uppgifter sparas så länge vi handlägger ditt ärende och raderas sedan i enlighet med vår dokumenthanteringsplan. Planen utgår från Tryckfrihetsförordningen, Offentlighets- och sekretesslagen och Arkivlagen.

Du har rätt att begära ut information om vilka personuppgifter vi har lagrat som handlar om dig, ett så kallat registerutdrag. Du kan begära rättelse, be om överföring, att vi ska begränsa behandlingen eller radera dina personuppgifter.

I första hand kontaktar du Driftansvarig av hamnar och parkeringar för behandlingen av dina uppgifter. Orust kommun, Andreas Sjögren, 473 80 Henån, telefon 0304-33 40 84, e-post: andreas.sjogren@orust.se

Du når vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@orust.se

Om du har klagomål på hur vi behandlar dina personuppgifter vänder du dig till Datainspektionen som är vår tillsynsmyndighet.

Återställ
Hjälp oss bli bättre