Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Oxskär, foto.

Oxskär

Bygga, bo och miljö
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Lediga tomter

Kommunala tomter och övriga kommunala fastigheter säljs av mäklare. Vi förbereder tomter till försäljning.

Vi säljer byggklara tomter i Varekil och Ellös genom mäklare. Vi planerar för nya tomter i Henån och Svanesund.

Varekil

I Varekil finns skola F-6, förskola, bibliotek, mataffär, post, bank och bensinstation. Här finns Eko-slakteri och ett gym. Varekil är knutpunkt för Västtrafiks bussar.

Tegen, Varekil

I Varekil, på området Tegen 4, finns ett fåtal byggklara tomter kvar till försäljning. Området är högt beläget med en fantastisk utsikt över havet.

Flygfoto över Varekil

Vi säljer byggklara tomter på Tegen 4 i Varekil. Fotograf Lars Lundborg Videomakers.

Ellös

I Ellös finns Ellös förskola och Ellös skola med år f-6. Det finns bank, mataffär och vårdcentral.

Husebyberget, Ellös

I området Husebyberget, etapp III, har vi endast en småhustomt kvar till salu. Här finns även tre större tomter för byggnation av flerbostadshus.

Utsikt från Husebyberget etapp III

Utsikt från Husebyberget etapp III.

Svanesund

I Svanesund finns mataffär, bibliotek, restauranger, bank och frisörsalong. I Svanesund finns två kommunala förskolor och Ängås f-9 skola. Från Svanesund går vägfärja till Kolhättan på fastlandet.

Västra Änghagen, Svanesund

Planprogram för Västra Änghagen antogs 2017, med 180 bostäder, varav 30 villatomter och områden för flerbostadshus. Detaljplanering avvaktar övrig samhällsutveckling.

Svanesunds centrum

Arbetet med planprogram för Svanesunds centrum är pågående. Inom programområdet planeras cirka 250-300 bostäder. Markanvisningar till byggföretag för utbyggnad av bostäder kommer att ske i etapper i de olika delområdena efter detaljplanerna vunnit laga kraft. De sista markanvisningarna kommer kunna genomföras först efter att en bro till fastlandet är uppförd.

Flygfoto över Svanesund

Flygbild över Svanesund, fotograf Lars Lundborg Videomakers.

Henån

Henån är kommunens centralort. Vid Henåns torg ligger Kulturhuset Kajutan. Det finns två kommunala förskolor och en kommunal f-9 skola samt en privat Montessoriskola. Det finns mataffärer, post, apotek och vårdcentral.

Dalby

Dalby är beläget väst om samhället vid badplatsen. Där planeras för 200-250 bostäder i form av både enbostadhus, parhus eller radhus samt flerbostadshus. Planprogrammet för Dalby beräknas antas under 2020, därefter följer markanvisningar till byggföretag och detaljplanering. Utbyggnad av bostäder startar 2023-2024.

Henåns centrum

Arbetet med planprogram för Henåns centrum är pågående. Inom programområdet planeras för cirka 80 bostäder. Markanvisning till byggföretag kommer ske efter detaljplasamråd. Utbyggnader av bostäder beräknas kunna påbörjas 2024-2025.

Flygbild över ängar, skog och hav.

Flygbild över Dalby, Henån. Fotograf Lars Lundborg Videomakers.

Relaterad information

Återställ
Hjälp oss bli bättre