Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Färjan Venus, Svanesund, foto.

Färjan Venus, Svanesund

Bygga, bo och miljö
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Strandstädning

Vi har strandstädat sedan 1994. Vi samarbetar med Föreningen Strandstädarna, Städa Sverige och Håll Sverige Rent.

Det är Arbetsmarknadsenhetens naturvårdslag som sköter strandstädningen i vår skärgård.

En aluminiumbåt som är utrustad för underlätta strandstädningen. Den har bland annat en ramp fram.

Vår strandstädarbåt Joanna. Båten uppfyller de arbetsmiljö- och säkerhetskrav som krävs för att vistas ute till havs.

Förutom att städa våra stränder röjer naturvårdslaget även runt värdefulla kulturminnen.

Bildspel. Klicka på någon av bilderna för att starta bildspelet.


Strandstädning sammanställning

2019

2018

Antal städtillfällen

129 stycken

80 stycken

Antal säckar

2 292 stycken

1 847 stycken

Totalvolym insamlat skräp

29,4 ton

20,4 ton

Referensstrand

Vi deltar i en internationell skräpundersökning där Länsstyrelsen har utsett Barrevik som referensstrand. Strandsträckan är 100 meter och städas tre gånger per år. För detta uppdrag får kommunen 20 000 kronor.

Ren och Attraktiv Kust

Ren och Attraktiv kust i Bohuslän är ett samarbetsprojekt för ett renare hav och en renare kust i Göteborg och Bohuslän. Kustkommunerna och Västra Götalandsregionen samarbetar med andra myndigheter för att gemensamt lösa problemen.

Projektet Ren och Attraktiv Kust i Bohuslän syftar till att samordna och effektivisera strandstädningen längs Bohuskusten. Målet med projektet är att få Europas mest attraktiva och renaste kust.

Återställ
Hjälp oss bli bättre