Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Härmanö Gullholmen, foto.

Härmanö Gullholmen

Bygga, bo och miljö
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Samhällsplanering

Samhällsplanering handlar om att skapa förutsättningar för att utveckla kommunen när det gäller bebyggelse, vägar, naturområden, med mera.

Syftet är att skapa goda och trygga levnadsförhållanden och en långsiktigt hållbar livsmiljö för kommunens invånare.

Samhällsplaneringen hanteras av Sektor samhällsutveckling, i nära samarbete med Sektor Miljö- och bygg och övriga verksamheter inom kommunen.

Planarbete

Vi arbetar huvudsakligen med

  • översiktsplan (ÖP)
  • fördjupade översiktsplaner (FÖP)
  • detaljplaner

Planerna reglerar hur mark- och vattenområden ska användas eller bevaras.

En demokratisk process

Planeringen är en demokratisk process där grannar, myndigheter och organisationer har en lagstadgad rätt att bli informerade och att lämna synpunkter.

Den kommunala planeringen regleras i plan- och bygglagen (PBL).

Foto på vägar, människor, hus och färja.

Tuvesviks färjeterminal.

Återställ
Hjälp oss bli bättre