Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Ängs brygga, foto.

Ängs brygga

Bygga, bo och miljö
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Ledningsförnyelse, Ellös

Vårt arbete med ledningsförnyelse i Ellös samhälle går vidare med nya delprojekt och kommer att återupptas vecka 33 och pågå året ut.

Detta arbete görs för att höja kvaliteten på dricksvattnet och för att minska risken för driftstörningar och missfärgningar i dricksvattnet.

Gjutjärnsledningarna har legat sedan 1950-talet och har nått sin livslängd och är en föråldrad konstruktion.

Vi ber om ursäkt för de störningar som arbetet kan medföra.
Vi är övertygade om att det kommer att vara värt det i förlängningen.

Var ska vi göra ledningsförnyelse?

Denna gång är det är det Ravinvägen, Skandiavägen, Karl-Johans väg, Hantverkaregatan och resterande delen av Saxeliden som ska göras om.

Vi kommer även att byta ut en bit ledning som går från Bryggvägen och norrut, förbi kiosken. Denna sträcka kommer att grävas upp i sin helhet, då detta är mer kostnadseffektivt.

Kommer det att finnas vatten?

Tillfälligt vatten kommer att dras till alla fastigheter under arbetets gång. En del kortare avbrott i vattentillförseln kan förekomma vid omläggningen.

Påverkas trafiken?

En del påverkan på trafiken kommer att förekomma eftersom vi vid en del ställen kommer att behöva stänga av ett av körfälten.

Hur ska vi göra det?

Metoden vi kommer att använda kallas relining. Man lägger i princip en ny ledning inuti de gamla vattenledningarna av gjutjärn.

Arbetet går till så att man först rengör de gamla gjutjärnsled-ningarna invändigt och för sedan in ett nytt rör av PE-plast in i den gamla ledningen.
Efter det provtrycks hela systemet och återställs när vattnet har godkänd kvalitet.

Utförare

Utförare är Pollex och LERAB.

Område som berörs av ledningsförnyelse

Område som berörs av ledningsförnyelse

Område som berörs av ledningsförnyelse

Område som berörs av ledningsförnyelse

Återställ
Hjälp oss bli bättre