Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Grindsbyvattnet, foto.

Grindsbyvattnet

Bygga, bo och miljö
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Trafiksäkerhet vid Varekils skola

Vi planerar att skapa en tryggare trafikmiljö, anlägga nya parkeringar för Varekils skola samt bredda gång- och cykelvägen utmed Jöråsvägen i Varekil.

Framkomlighet

Under entreprenadtiden kan den vara begränsad men det ska alltid vara möjligt att komma fram på ett säkert sätt.

Trafiken kommer periodvis att regleras med trafikljus vilket gör att det kan ta lite längre tid.

Samråd har hållits med samtliga verksamheter som ska pågå under entreprenadtiden, så att dessa ska kunna fungera.

Arbetstider

Arbetstiderna är vardagar klockan 06:45- 17:00.

Störningar

Markarbetena kommer under arbetstid att medföra störningar i form av damm och buller.

Inhängnader

Områden för markarbetena ska, för allas säkerhet, att hägnas in under tiden då det pågår arbeten.

Etapp 1

Arbeten inom denna etapp ska pågå under skolans sommarlov och ska vara färdigställt i tid för skolstart, det vill säga cirka 17 juni - 16 augusti. Under tiden arbete pågår ska tillfälliga parkeringar anordnas för att pågående verksamheter ska ha parkeringsmöjligheter.

Etapp 2

Arbeten inom denna etapp ska påbörjas när etapp 1 har färdigställts.
Etapp 2 ska vara färdigställd i mitten av oktober.

Etapp 1 och två kommer delvis att överlappa varandra.

Entreprenör

Markbygg Anläggning

Kontaktpersoner

Roger Sköld
ML Projektledning
0703-58 00 12
roger@mlprojektledning.se

Nina Hansson
Orust kommun
0304-33 41 58
nina.hansson@orust.se

Karta, etapp 1 och 2, trafiksäkerhet Varekils skola
Trafiksäkerhet vid Varekils skola - enkel beskrivning
Återställ
Hjälp oss bli bättre