Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Slussen, foto.

Slussen

Bygga, bo och miljö
Återställ
Visa kontaktuppgifter

VA-länk Väst

Nu pågår en del av utbyggnadsarbetet med VA-länk Väst vid Hälleviksstrand. Utbyggnaden kommer att ske i etapper för att sedan så småningom kopplas samman.

Första delen vid Hälleviksstrand är etappen sträcker sig nästan från infarten till Hälleviksstrands kapell och till strax norr om Brovägen inne i samhället.

Arbetet pågår nu med grävning för nya ledningar vid Hälleviksstrand mellan Långelandsvägen och Bua. Arbete med att lägga ny avlopps- och vattenledning i det området beräknas hålla på fram till december, beroende på väder.

Vi passar samtidigt på att underhålla befintlig ledning som ligger utmed den nya ledningssträckningen. Arbetet kommer att försvåras av att befintlig vattenledning är i mycket dåligt skick och det finns risk för driftstörningar på vattenförsörjningen.

Avstängd väg

Måndagen den 26 oktober kommer arbetet att byta ut gamla VA ledningar längs Landsvägen, Väg 770, i Hälleviksstrand startas. Arbetet beräknas pågå fram till mars 2021. Landsvägen, se kartan, kommer att vara avstängd för genomfart större delen av tiden som arbetet kommer att pågå.

Alla fastigheter kommer att nås med bil men via alternativa vägar.

Vi ber om överseende med detta.

VA-länk Väst

I nuvarande VA-plan står att det slutligen kommer att vara endast ett reningsverk - Ellös avloppsreningsverk - kvar på Orust. Nu påbörjar vi delar av arbetet med VA-länk Väst som ingår i utbyggnaden av ledningsnätet från södra till västra Orust.

Enligt antagen VA-planen för Orust kommun ska reningsverken i Hälleviksstrand, Barrevik och Mollösund ersättas av Ellös avloppsreningsverk. De små verken är i starkt behov av upprustning, alternativt inkoppling till Ellös avloppsreningsverk, så nu påbörjar vi utbyggnaden av en ledning från Ellös och söderut, den så kallade VA-länk Väst.

Entreprenör för utbyggnadsetappen är Markbygg.

Projektledare är Robert Brodin.
Kontakt: robert.brodin@orust.se

Karta som visar sträckning för etapp av VA-länk Väst i Hälleviksstrand

Karta som visar sträckning för etapp av VA-länk Väst i Hälleviksstrand

Återställ
Hjälp oss bli bättre