Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Varekilsnäs, foto.

Varekilsnäs

Bygga, bo och miljö
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Planprogram

Ett planprogram tas fram om det behövs för att underlätta detaljplanearbetet. I planprogrammet beskrivs förutsättningar och mål för området.

Första steget i planprocessen är planprogrammet. Planprogrammet skickas ut på samråd, då har kommunmedlemmar och myndigheter möjlighet att lämna synpunkter på programförslaget. Efter programsamrådet justeras förslaget efter inkomna synpunkter innan det kan antas av politikerna.

Programmet ligger sedan till grund för efterföljande detaljplaneprocess.

Planprogram under arbete

 • Henåns centrum


  Henåns är vår centralort och och vackert belägen vid Koljöfjorden.
  Henåns centrum
 • Svanesunds centrum


  Svanesunds geografiska läge med närheten till Stenungsund gör det till ett av Orusts strategiskt viktigaste samhällen för bostadsutbyggnad. Svanesund har under de senaste åren vuxit i snabb takt.
  Svanesunds centrum
 • Nu tar vi ut kursen för Hälleviksstrand och Edshultshall


  En viktig del i det planprogram som tas fram för Hälleviksstrand är Edshultshall är medborgardialogen. Den har nu utförts i olika etapper sedan hösten 2017.
  Nu tar vi ut kursen för Hälleviksstrand och Edshultshall

Antagna planprogram

Återställ
Hjälp oss bli bättre