Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Käringöns gästhamn, foto.

Käringöns gästhamn

Bygga, bo och miljö
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Fördjupad översiktsplan för havet i Tjörns och Orusts kommuner

Tillsammans med Tjörns kommun har vi tagit fram ett förslag till Fördjupad översiktsplan för havet i Tjörns och Orust kommuner.

Den fördjupade översiktsplanen (FÖP) beskriver rekommenderad vattenanvändning i kommunernas havsområden med utgångspunkt i de fem ämneskategorierna

  • Natur och kultur
  • Friluftsliv och besöksnäring
  • Maritima näringar
  • Transporter
  • Totalförsvar

Det övergripande syftet är att, i kommunal samverkan på både tjänstemanna- och politikernivå, stärka kommunernas planering och utvecklingsarbete i kusten och havet.

Samråd

Planförslaget är på kommungemensamt samråd under tiden 22 januari 2020 till och med 25 mars 2020 och finns utställt i kommunhuset i Henån.

Synpunkter

Synpunkter på planförslaget skall skriftligen inlämnas senast 25 mars 2020 till

Orust kommun
Sektor samhällsutveckling
473 80 Henån

eller via e-post till samhallsutveckling@orust.se

Kommunerna ser gärna att synpunkterna formuleras utifrån följande frågor:

  1. Hur ser du på FÖP-förslaget utifrån din egen verksamhet?
  2. Hur påverkas din verksamhet av förslaget?
  3. Vilka förslag till förändring av FÖP-förslaget har du?

Samrådsmöte

Samrådsmöte kommer att hållas

  • Måndag den 17 februari, klockan 18:00-19:30 i Kulturhuset Kajutan i Henån
  • Onsdag den 19 februari, klockan 18:00-19:30 i kommunhuset Skärhamn

Upplysningar lämnas av Charlotte Brännström
telefon 0304-33 43 05
charlotte.brannstrom@orust.se

Välkommen att delta!

Återställ
Hjälp oss bli bättre