Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Morlanda brygga, foto.

Morlanda brygga

Bygga, bo och miljö
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Gemensamt avlopp

Gemensamt avlopp innebär att två eller flera fastighetsägare går samman för att gemensamt bygga och driva en anläggning för att ta hand om fastigheternas avloppsvatten.

Det är fastighetsägarna som är ansvariga för det gemensamma avloppet. Kommunens roll är att fastställa och övervaka villkoren för utsläpp av renat avloppsvatten och hur hela anläggningen drivs.

Gemensamt avlopp - så kan det gå till

Ett informationsblad; Gemensamt avlopp - så kan det gå till har givits ut av Institutet för jordbruk- och miljöteknik (JTI). Bladet vänder sig till fastighetsägare som står i begrepp att åtgärda sitt avlopp och där det är aktuellt att göra det tillsammans med andra fastigheter i närheten.

Innehållet i bladet fokuserar på arbetet med att få till stånd en anläggning för gemensamt avlopp. Olika organisationsformer berörs liksom vilken lagstiftning som gäller. För- och nackdelar med olika reningsteknik berörs bara översiktligt.

Tillstånd

Innan gemensamt avlopp anläggs behöver du tillstånd från Miljö- och byggnadsnämnden. Läs mer under Eget avlopp.

Återställ
Hjälp oss bli bättre