Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Morlandadalen mot Björnsundsfjorden, foto.

Morlandadalen mot Björnsundsfjorden

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommun och politik

Bild på kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktige sammanträder i Kulturhuset Kajutan.

En kommun är en politiskt styrd organisation där folkvalda politiker företräder dig som kommuninvånare och fattar beslut om mål, inriktning, service och kvalitet. Bland de viktigaste uppgifterna för en kommun är att det ska finnas förskola, skola, socialtjänst och äldreomsorg.

Kommunfullmäktige är den högsta beslutande instansen. Din röst i det allmänna valet avgör vilka partier som ska finnas representerade i kommunfullmäktige och hur många mandat varje parti får.

 • Utbildning för våra förtroendevalda


  Publicerat 2019-01-18
  Den nya mandatperioden inleddes traditionsenligt med en utbildningsdag för våra omvalda och nyvalda politiker.
  Utbildning för våra förtroendevalda
 • Tillförordnad kommunchef


  Publicerat 2019-01-17
  Den 31 januari lämnar kommunchef Jan Eriksson sitt uppdrag för Orust kommun. Under perioden den 1 februari till den 31 augusti är sektorchef Henrik Lindh tillförordnad kommunchef.
  Tillförordnad kommunchef
 • Nya ledamöter i utskotten


  Publicerat 2019-01-07
  Nu är det klart vem som är ordförande, vice ordförande och ledamöter i våra utskott.

  Nya ledamöter i utskotten
 • Medborgarlöfte i Södra Fyrbodal


  Publicerat 2018-11-12
  Droger bland unga kommer att vara i fortsatt fokus för polisen och kommunerna Orust, Tjörn och Stenungsund nästa år. I dag blev 2019 års medborgarlöfte klart.
  Medborgarlöfte i Södra Fyrbodal
 • Positiv ekonomisk prognos för 2018


  Publicerat 2018-09-28
  I vår delårsrapport för januari till augusti, görs bedömningen att prognosen för hela 2018 blir en positiv avvikelse mot budget med 7,8 miljoner kronor. Bedömningen är att kommunens resultat blir plus 41,4 miljoner kronor för hela året att jämföra med det budgeterade resultatet på plus 33,6 miljoner kronor.
  Positiv ekonomisk prognos för 2018

Kommunen finns till för dig

Vi vill att du ska vara med och påverka så att Orust blir ännu bättre. Det kan du göra genom att bland annat lämna in medborgarförslag, delta på kommunfullmäktiges möten eller rösta i kommunvalet.

Våra sammanträden med kommunstyrelsen och i vissa delar miljö- och byggnadsnämndes sammanträden är öppna för dig att besöka och lyssna.

Det politiska arbetet

Kommunen styrs av politiker som valts direkt av medborgarna. Det betyder att du som medborgare har stora möjligheter att påverka och kontrollera hur kommunen utför uppdragen.

Vi har webbsändningar från kommunfullmäktige som är vårt högsta beslutande organ. Du kan se vilka politiker som sitter i våra olika nämnder.

Du kan ta del av vad nämnderna kommer att ta upp på sina sammanträden i våra kallelser och läsa om vilka beslut politikerna har fattat i våra protokoll.

Register över förtroendevalda politiker

I registret finns alla Orust kommuns förtroendevalda politiker med kontaktuppgifter. Här kan du också se vilka politiska uppdrag de har.

Insyn

Vi är skyldig att föra dagbok över (diarieföra) de handlingar som kommunen tar emot och skickar. Varje nämnd har ett eget diarium. De flesta handlingar som kommer in till kommunen är i regel offentliga och får läsas och kopieras av alla.

Återställ
Hjälp oss bli bättre