Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Måseskärs fyr, foto.

Måseskärs fyr

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommun och politik

Bild på kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktige sammanträder i Kulturhuset Kajutan.

En kommun är en politiskt styrd organisation där folkvalda politiker företräder dig som kommuninvånare och fattar beslut om mål, inriktning, service och kvalitet. Bland de viktigaste uppgifterna för en kommun är att det ska finnas förskola, skola, socialtjänst och äldreomsorg.

Kommunfullmäktige är den högsta beslutande instansen. Din röst i det allmänna valet avgör vilka partier som ska finnas representerade i kommunfullmäktige och hur många mandat varje parti får.

 • Budget 2020


  Publicerat 2019-08-19
  På torsdagen den 22 augusti ska fullmäktige besluta om budgeten för 2020 och planen för 2021-2011.
  Budget 2020
 • Utökat rökförbud från 1 juli 2019


  Publicerat 2019-07-01
  Från den 1 juli utökades rökförbudet i Sverige. Rökförbudet gäller nu på fler allmänna platser. Rökförbudet gäller även för e-cigaretter, vattenpipor och örtprodukter för rökning.
  Utökat rökförbud från 1 juli 2019
 • Vi fortsätter att klättra i Ekomatsligan


  Publicerat 2019-05-31
  Vi har klättrat från plats 17 till plats 15 i landet och vår ekoandel är nu 47 %.
  Vi fortsätter att klättra i Ekomatsligan
 • Bäst att leva 2019


  Publicerat 2019-05-24
  Orust hamnar på plats 169 i undersökningen Bäst att leva 2019 som är tidningen Fokus årliga rankning av Sveriges kommuner.
  Bäst att leva 2019
 • Delårsuppföljning och prognos för 2019


  Publicerat 2019-05-23
  I vår delårsuppföljning för perioden januari till och med april, görs bedömningen att helårsprognosen pekar på ett ekonomiskt resultat vid årets slut som är lägre än det budgeterade resultatet.
  Delårsuppföljning och prognos för 2019

Kommunen finns till för dig

Vi vill att du ska vara med och påverka så att Orust blir ännu bättre. Det kan du göra genom att bland annat lämna in medborgarförslag, delta på kommunfullmäktiges möten eller rösta i kommunvalet.

Våra sammanträden med kommunstyrelsen och i vissa delar miljö- och byggnadsnämndes sammanträden är öppna för dig att besöka och lyssna.

Det politiska arbetet

Kommunen styrs av politiker som valts direkt av medborgarna. Det betyder att du som medborgare har stora möjligheter att påverka och kontrollera hur kommunen utför uppdragen.

Vi har webbsändningar från kommunfullmäktige som är vårt högsta beslutande organ. Du kan se vilka politiker som sitter i våra olika nämnder.

Du kan ta del av vad nämnderna kommer att ta upp på sina sammanträden i våra kallelser och läsa om vilka beslut politikerna har fattat i våra protokoll.

Register över förtroendevalda politiker

I registret finns alla Orust kommuns förtroendevalda politiker med kontaktuppgifter. Här kan du också se vilka politiska uppdrag de har.

Insyn

Vi är skyldig att föra dagbok över (diarieföra) de handlingar som kommunen tar emot och skickar. Varje nämnd har ett eget diarium. De flesta handlingar som kommer in till kommunen är i regel offentliga och får läsas och kopieras av alla.

Återställ
Hjälp oss bli bättre