Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Morlandadalen mot Björnsundsfjorden, foto.

Morlandadalen mot Björnsundsfjorden

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommun och politik

Bild på kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktige sammanträder i Kulturhuset Kajutan.

En kommun är en politiskt styrd organisation där folkvalda politiker företräder dig som kommuninvånare och fattar beslut om mål, inriktning, service och kvalitet. Bland de viktigaste uppgifterna för en kommun är att det ska finnas förskola, skola, socialtjänst och äldreomsorg.

Kommunfullmäktige är den högsta beslutande instansen. Din röst i det allmänna valet avgör vilka partier som ska finnas representerade i kommunfullmäktige och hur många mandat varje parti får.

 • Folkhälsoenkäten - Hälsa under pandemin


  Publicerat
  I dagarna skickas enkätundersökningen Hälsa på lika villkor ut till cirka 24 000 slumpvis utvalda västragötalänningar.
  Folkhälsoenkäten - Hälsa under pandemin
 • 2021, ett år med fokus på attraktivitet och tillgänglighet


  Publicerat
  Det gamla året är nu till ända och vi ser fram mot 2021 med möjligheter och framtidstro. Efter ett år med pandemi och restriktioner hoppas vi på ett nytt år med vaccin och möjligheter att mötas igen.
  2021, ett år med fokus på attraktivitet och tillgänglighet
 • Många kreativa Orustförslag


  Publicerat
  Det är så roligt att det kommer in många och kreativa förslag från bosatta i vår kommun.
  Många kreativa Orustförslag
 • Ekonomiskt överskott 2020


  Publicerat
  Vi har ett preliminärt resultat för 2020 som är glädjande stort, ett överskott på 46 miljoner kronor.
  Ekonomiskt överskott 2020
 • Bygglovsprocessen ska utvecklas och effektiviseras


  Publicerat
  Vår byggenhet och miljö- och byggnadsnämnden som handlägger och beslutar om bygglov har under en längre tid fått omfattande kritik.
  Bygglovsprocessen ska utvecklas och effektiviseras

Kommunen finns till för dig

Vi vill att du ska vara med och påverka så att Orust blir ännu bättre. Det kan du göra genom att bland annat lämna in medborgarförslag, delta på kommunfullmäktiges möten eller rösta i kommunvalet.

Våra sammanträden med kommunstyrelsen och i vissa delar miljö- och byggnadsnämndes sammanträden är öppna för dig att besöka och lyssna.

Det politiska arbetet

Kommunen styrs av politiker som valts direkt av medborgarna. Det betyder att du som medborgare har stora möjligheter att påverka och kontrollera hur kommunen utför uppdragen.

Vi har webbsändningar från kommunfullmäktige som är vårt högsta beslutande organ. Du kan se vilka politiker som sitter i våra olika nämnder.

Du kan ta del av vad nämnderna kommer att ta upp på sina sammanträden i våra kallelser och läsa om vilka beslut politikerna har fattat i våra protokoll.

Register över förtroendevalda politiker

I registret finns alla Orust kommuns förtroendevalda politiker med kontaktuppgifter. Här kan du också se vilka politiska uppdrag de har.

Insyn

Vi är skyldig att föra dagbok över (diarieföra) de handlingar som kommunen tar emot och skickar. Varje nämnd har ett eget diarium. De flesta handlingar som kommer in till kommunen är i regel offentliga och får läsas och kopieras av alla.

Återställ
Hjälp oss bli bättre