Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Grindsbyvattnet, foto.

Grindsbyvattnet

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommun och politik

Bild på kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktige sammanträder i Kulturhuset Kajutan.

En kommun är en politiskt styrd organisation där folkvalda politiker företräder dig som kommuninvånare och fattar beslut om mål, inriktning, service och kvalitet. Bland de viktigaste uppgifterna för en kommun är att det ska finnas förskola, skola, socialtjänst och äldreomsorg.

Kommunfullmäktige är den högsta beslutande instansen. Din röst i det allmänna valet avgör vilka partier som ska finnas representerade i kommunfullmäktige och hur många mandat varje parti får.

 • Fortsatt positiv ekonomisk prognos för 2021


  Publicerat
  Efter årets tredje uppföljning av ekonomin och verksamheten, visar prognosen fortsatt på stort positivt resultat vid årets slut. Likt 2020 genomsyras prognosen av pandemins effekter och de krisåtgärder som regeringen vidtagit.
  Fortsatt positiv ekonomisk prognos för 2021
 • Försäljning av inventarier


  Publicerat
  Nu tömmer vi före detta båtbyggarskolans lokaler och säljer alla lösa inventarier. Det är bland annat en Sculler roddbåt, flera olika maskiner, verktyg i skåp, stolar, arbetsbänkar och omklädningsskåp i plåt.
  Försäljning av inventarier
 • Budgetförslagen i korthet


  Publicerat
  På sammanträdet den 9 september är det dags för kommunfullmäktige att anta inriktningsbudget för 2022 med plan för 2023 och 2024. Här är en kort sammanfattning som beskriver oppositionens budgetförslag jämfört med majoritetens budgetförslag inför 2022.
  Budgetförslagen i korthet
 • Budget för 2022 med plan för 2023 och 2024


  Publicerat
  Den politiska ledningen, Socialdemokraterna, Moderaterna, Folkviljan Orust och Liberalerna har tagit fram en budget för 2022 med plan för 2023 och 2024.
  Budget för 2022 med plan för 2023 och 2024
 • Ekomatsligans topp 10


  Publicerat
  Nu har vi klättrat ytterligare en placering i ekomatsligan och ligger nu på plats 7 i landet. Vår andel ekologiska inköp är 57% ekologiskt och 31% Svekologiskt, vilket menas både ekologiskt och svenskodlat.
  Ekomatsligans topp 10

Kommunen finns till för dig

Vi vill att du ska vara med och påverka så att Orust blir ännu bättre. Det kan du göra genom att bland annat lämna in medborgarförslag, delta på kommunfullmäktiges möten eller rösta i kommunvalet.

Våra sammanträden med kommunstyrelsen och i vissa delar miljö- och byggnadsnämndens sammanträden är öppna för dig att besöka och lyssna.

Det politiska arbetet

Kommunen styrs av politiker som valts direkt av medborgarna. Det betyder att du som medborgare har stora möjligheter att påverka och kontrollera hur kommunen utför uppdragen.

Vi har webbsändningar från kommunfullmäktige som är vårt högsta beslutande organ. Du kan se vilka politiker som sitter i våra olika nämnder.

Du kan ta del av vad nämnderna kommer att ta upp på sina sammanträden i våra kallelser och läsa om vilka beslut politikerna har fattat i våra protokoll.

Register över förtroendevalda politiker

I registret finns alla Orust kommuns förtroendevalda politiker med kontaktuppgifter. Här kan du också se vilka politiska uppdrag de har.

Insyn

Vi är skyldig att föra dagbok över (diarieföra) de handlingar som kommunen tar emot och skickar. Varje nämnd har ett eget diarium. De flesta handlingar som kommer in till kommunen är i regel offentliga och får läsas och kopieras av alla.

Återställ
Hjälp oss bli bättre