Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Långelanda, foto.

Långelanda

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommun och politik

Bild på kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktige sammanträder i Kulturhuset Kajutan.

En kommun är en politiskt styrd organisation där folkvalda politiker företräder dig som kommuninvånare och fattar beslut om mål, inriktning, service och kvalitet. Bland de viktigaste uppgifterna för en kommun är att det ska finnas förskola, skola, socialtjänst och äldreomsorg.

Kommunfullmäktige är den högsta beslutande instansen. Din röst i det allmänna valet avgör vilka partier som ska finnas representerade i kommunfullmäktige och hur många mandat varje parti får.

 • Förtidsrösta


  Publicerat
  Mellan den 24 augusti och 11 september kan du förtidsrösta till riksdag, kommun och landsting i en lokal för förtidsröstning var som helst i Sverige. När du förtidsröstar behöver du ta med dig ditt röstkort och du ska kunna legitimera dig.
  Förtidsrösta
 • Budgetförslagen i korthet


  Publicerat
  På kommunfullmäktiges sammanträde den 18 augusti ska budget för 2023 med plan för 2024 och 2025 antas. Här är en kort sammanfattning som beskriver oppositionens budgetförslag jämfört med majoritetens budgetförslag inför 2023.
  Budgetförslagen i korthet
 • Val till riksdag, kommun och landsting


  Publicerat
  Den 11 september är det val till riksdag, kommun och landsting. Från den 24 augusti kan du förtidsrösta. På valdagen den 11 september öppnar vallokalerna 08:00 och stänger 20:00.

  Val till riksdag, kommun och landsting
 • Budget för 2023 med plan för 2024 och 2025


  Publicerat
  Den politiska ledningen, Socialdemokraterna, Moderaterna och Liberalerna har tagit fram en budget för 2023 med plan för 2024 och 2025.
  Budget för 2023 med plan för 2024 och 2025
 • Årsredovisningen för 2021


  Publicerat
  Årsredovisningen för 2021 är klar och kommunstyrelsen godkände rapporten den 30 mars. Fullmäktige ska ta ställning till ansvarsfrihet för nämnder och styrelse samt godkänna årsredovisningen den 21 april.
  Årsredovisningen för 2021

Kommunen finns till för dig

Vi vill att du ska vara med och påverka så att Orust blir ännu bättre. Det kan du göra genom att bland annat lämna in medborgarförslag, delta på kommunfullmäktiges möten eller rösta i kommunvalet.

Våra sammanträden med kommunstyrelsen och i vissa delar miljö- och byggnadsnämndens sammanträden är öppna för dig att besöka och lyssna.

Det politiska arbetet

Kommunen styrs av politiker som valts direkt av medborgarna. Det betyder att du som medborgare har stora möjligheter att påverka och kontrollera hur kommunen utför uppdragen.

Vi har webbsändningar från kommunfullmäktige som är vårt högsta beslutande organ. Du kan se vilka politiker som sitter i våra olika nämnder.

Du kan ta del av vad nämnderna kommer att ta upp på sina sammanträden i våra kallelser och läsa om vilka beslut politikerna har fattat i våra protokoll.

Register över förtroendevalda politiker

I registret finns alla Orust kommuns förtroendevalda politiker med kontaktuppgifter. Här kan du också se vilka politiska uppdrag de har.

Insyn

Vi är skyldig att föra dagbok över (diarieföra) de handlingar som kommunen tar emot och skickar. Varje nämnd har ett eget diarium. De flesta handlingar som kommer in till kommunen är i regel offentliga och får läsas och kopieras av alla.

Återställ
Hjälp oss bli bättre