Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Vintervallen, Hermanö, foto.

Vintervallen, Hermanö

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommun och politik

Bild på kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktige sammanträder i Kulturhuset Kajutan.

En kommun är en politiskt styrd organisation där folkvalda politiker företräder dig som kommuninvånare och fattar beslut om mål, inriktning, service och kvalitet. Bland de viktigaste uppgifterna för en kommun är att det ska finnas förskola, skola, socialtjänst och äldreomsorg.

Kommunfullmäktige är den högsta beslutande instansen. Din röst i det allmänna valet avgör vilka partier som ska finnas representerade i kommunfullmäktige och hur många mandat varje parti får.

 • Lucka 24 Orust kommun 50 år


  Publicerat
  Orust fyller 50 år, och vi har fått följa den spännande utvecklingen i 23 luckor. Oj, vad mycket det är som har hänt.
  Lucka 24 Orust kommun 50 år
 • Lucka 23 Orust kommun 50 år


  Publicerat
  Lucka 23 Orust kommun 50 år. År 2010 instiftade Orusts Sparbank och Orust kommun i samarbete med TaubeSpelen Orusts stora Evert Taubepris. Priset är på 50 000 kronor och riktar sig till lyriker som skriver i Evert Taubes anda.
  Lucka 23 Orust kommun 50 år
 • Lucka 22 Orust kommun 50 år


  Publicerat
  Hur har vi byggt vårt samhälle sedan Orust kommun bildades 1971 och hur fortsätter vi att bygga det demokratiska samhället som är ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbart över tid?
  Lucka 22 Orust kommun 50 år
 • Lucka 21 Orust kommun 50 år


  Publicerat
  Lucka 21 Orust kommun 50 år. Fritidsgården är en verksamhet som inte är lagstyrd, utan kommunen kan själva avgöra om de vill satsa sina skattepengar där. Vår första fritidsgård startade 1987.
  Lucka 21 Orust kommun 50 år
 • Lucka 20 Orust kommun 50 år


  Publicerat
  Näringslivet är en viktig del i kommunens utveckling och näringslivet har förändrats och utvecklats under åren.
  Lucka 20 Orust kommun 50 år

Kommunen finns till för dig

Vi vill att du ska vara med och påverka så att Orust blir ännu bättre. Det kan du göra genom att bland annat lämna in medborgarförslag, delta på kommunfullmäktiges möten eller rösta i kommunvalet.

Våra sammanträden med kommunstyrelsen och i vissa delar miljö- och byggnadsnämndens sammanträden är öppna för dig att besöka och lyssna.

Det politiska arbetet

Kommunen styrs av politiker som valts direkt av medborgarna. Det betyder att du som medborgare har stora möjligheter att påverka och kontrollera hur kommunen utför uppdragen.

Vi har webbsändningar från kommunfullmäktige som är vårt högsta beslutande organ. Du kan se vilka politiker som sitter i våra olika nämnder.

Du kan ta del av vad nämnderna kommer att ta upp på sina sammanträden i våra kallelser och läsa om vilka beslut politikerna har fattat i våra protokoll.

Register över förtroendevalda politiker

I registret finns alla Orust kommuns förtroendevalda politiker med kontaktuppgifter. Här kan du också se vilka politiska uppdrag de har.

Insyn

Vi är skyldig att föra dagbok över (diarieföra) de handlingar som kommunen tar emot och skickar. Varje nämnd har ett eget diarium. De flesta handlingar som kommer in till kommunen är i regel offentliga och får läsas och kopieras av alla.

Återställ
Hjälp oss bli bättre