Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Tuvesvik, foto.

Tuvesvik

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommun och politik

Bild på kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktige sammanträder i Kulturhuset Kajutan.

En kommun är en politiskt styrd organisation där folkvalda politiker företräder dig som kommuninvånare och fattar beslut om mål, inriktning, service och kvalitet. Bland de viktigaste uppgifterna för en kommun är att det ska finnas förskola, skola, socialtjänst och äldreomsorg.

Kommunfullmäktige är den högsta beslutande instansen. Din röst i det allmänna valet avgör vilka partier som ska finnas representerade i kommunfullmäktige och hur många mandat varje parti får.

 • Moped, A-traktor och fyrhjuling


  Publicerat
  Vilka regler gäller för moped, A-traktor och fyrhjuling? En digital föreläsning där polisen informerar om motorburen ungdoms rättigheter och skyldigheter. Föreläsningen är för dig som är vårdnadshavare eller annan viktig vuxen.
  Moped, A-traktor och fyrhjuling
 • Tillförordnad sektorchef miljö och bygg


  Publicerat
  Lars Hågbrandt går in som tf sektorchef från och med måndag den 26 april.
  Tillförordnad sektorchef miljö och bygg
 • Positiv ekonomisk prognos för 2021


  Publicerat
  Vid årets första uppföljning av budgeten, visar prognosen efter två månader på stort positivt ekonomiskt resultat vid årets slut. Likt 2020 genomsyras prognosen av pandemins effekter och de åtgärder regeringen vidtagit.
  Positiv ekonomisk prognos för 2021
 • Bedrägeriförsök mot äldre


  Publicerat
  Det pågår just nu flera bedrägeriförsök gentemot äldre i vår kommun.
  Bedrägeriförsök mot äldre
 • Tur&Retur - ett projekt om hållbar mobilitet


  Publicerat
  Under två år har vi deltagit i pilotprojektet ”Tur&Retur – hållbara resor mellan land och stad”. Projektet har arbetat med ta fram nya hållbara lösningar för mobilitet i landsbygder.
  Tur&Retur - ett projekt om hållbar mobilitet

Kommunen finns till för dig

Vi vill att du ska vara med och påverka så att Orust blir ännu bättre. Det kan du göra genom att bland annat lämna in medborgarförslag, delta på kommunfullmäktiges möten eller rösta i kommunvalet.

Våra sammanträden med kommunstyrelsen och i vissa delar miljö- och byggnadsnämndens sammanträden är öppna för dig att besöka och lyssna.

Det politiska arbetet

Kommunen styrs av politiker som valts direkt av medborgarna. Det betyder att du som medborgare har stora möjligheter att påverka och kontrollera hur kommunen utför uppdragen.

Vi har webbsändningar från kommunfullmäktige som är vårt högsta beslutande organ. Du kan se vilka politiker som sitter i våra olika nämnder.

Du kan ta del av vad nämnderna kommer att ta upp på sina sammanträden i våra kallelser och läsa om vilka beslut politikerna har fattat i våra protokoll.

Register över förtroendevalda politiker

I registret finns alla Orust kommuns förtroendevalda politiker med kontaktuppgifter. Här kan du också se vilka politiska uppdrag de har.

Insyn

Vi är skyldig att föra dagbok över (diarieföra) de handlingar som kommunen tar emot och skickar. Varje nämnd har ett eget diarium. De flesta handlingar som kommer in till kommunen är i regel offentliga och får läsas och kopieras av alla.

Återställ
Hjälp oss bli bättre