Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Orust är årets näst bästa skolkommun i Sverige 2018, foto.

Orust är årets näst bästa skolkommun i Sverige 2018

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommun och politik

Bild på kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktige sammanträder i Kulturhuset Kajutan.

En kommun är en politiskt styrd organisation där folkvalda politiker företräder dig som kommuninvånare och fattar beslut om mål, inriktning, service och kvalitet. Bland de viktigaste uppgifterna för en kommun är att det ska finnas förskola, skola, socialtjänst och äldreomsorg.

Kommunfullmäktige är den högsta beslutande instansen. Din röst i det allmänna valet avgör vilka partier som ska finnas representerade i kommunfullmäktige och hur många mandat varje parti får.

 • Nu lanserar vi Orustförslaget


  Publicerat
  Har du ett förslag på något du vill förändra eller förbättra i Orust kommun? Orustförslaget är din chans att påverka politiken.
  Nu lanserar vi Orustförslaget
 • Ekomatsligans topp 10


  Publicerat
  Vi har klättrat från plats 15 till plats 8 i landet och vår andel ekologiska inköp är 53 procent. Det innebär att 53 procent av den mat vi serverar i våra skolor, förskolor och boenden är ekologisk och att vi placerar oss bland de 10 bästa i Sverige.
  Ekomatsligans topp 10
 • Trygghetsboende för äldre i Henån


  Publicerat
  Vi inleder ett samarbete med Riksbyggen för att utreda förutsättningar för bildande av en kooperativ hyresrättsförening och uppförande av trygghetslägenheter i centrala Henån. Husen beräknas stå färdiga för inflyttning inflyttning i slutet av 2023.
  Trygghetsboende för äldre i Henån
 • Vi vill visa uppskattning med en god Orustkänsla


  Publicerat
  Under de senaste åren har vi visat våra medarbetare uppskattning med en årlig personalfest i samarbete med våra lokala entreprenörer. I år är det tyvärr inget vanligt år då covid-19 drabbat oss och därför blir det ingen personalfest.
  Vi vill visa uppskattning med en god Orustkänsla
 • Delårsuppföljning och helårsprognos för 2020


  Publicerat
  I vår uppföljning av budgeten för perioden januari till och med augusti, visar prognosen på ett glädjande stort positivt ekonomiskt resultat vid årets slut. Det är också en uppföljning som genomsyras av effekterna av covid-19.
  Delårsuppföljning och helårsprognos för 2020

Kommunen finns till för dig

Vi vill att du ska vara med och påverka så att Orust blir ännu bättre. Det kan du göra genom att bland annat lämna in medborgarförslag, delta på kommunfullmäktiges möten eller rösta i kommunvalet.

Våra sammanträden med kommunstyrelsen och i vissa delar miljö- och byggnadsnämndes sammanträden är öppna för dig att besöka och lyssna.

Det politiska arbetet

Kommunen styrs av politiker som valts direkt av medborgarna. Det betyder att du som medborgare har stora möjligheter att påverka och kontrollera hur kommunen utför uppdragen.

Vi har webbsändningar från kommunfullmäktige som är vårt högsta beslutande organ. Du kan se vilka politiker som sitter i våra olika nämnder.

Du kan ta del av vad nämnderna kommer att ta upp på sina sammanträden i våra kallelser och läsa om vilka beslut politikerna har fattat i våra protokoll.

Register över förtroendevalda politiker

I registret finns alla Orust kommuns förtroendevalda politiker med kontaktuppgifter. Här kan du också se vilka politiska uppdrag de har.

Insyn

Vi är skyldig att föra dagbok över (diarieföra) de handlingar som kommunen tar emot och skickar. Varje nämnd har ett eget diarium. De flesta handlingar som kommer in till kommunen är i regel offentliga och får läsas och kopieras av alla.

Återställ
Hjälp oss bli bättre