Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Lotsberget, Käringön, foto.

Lotsberget, Käringön

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommun och politik

Bild på kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktige sammanträder i Kulturhuset Kajutan.

En kommun är en politiskt styrd organisation där folkvalda politiker företräder dig som kommuninvånare och fattar beslut om mål, inriktning, service och kvalitet. Bland de viktigaste uppgifterna för en kommun är att det ska finnas förskola, skola, socialtjänst och äldreomsorg.

Kommunfullmäktige är den högsta beslutande instansen. Din röst i det allmänna valet avgör vilka partier som ska finnas representerade i kommunfullmäktige och hur många mandat varje parti får.

 • Delårsuppföljning och helårsprognos för 2020


  Publicerat 2020-05-27
  I vår delårsuppföljning för perioden januari till och med april, görs bedömningen att helårsprognosen fortfarande pekar på ett positivt ekonomiskt resultat vid årets slut.
  Delårsuppföljning och helårsprognos för 2020
 • Välfärdsredovisning 2019


  Publicerat 2020-05-26
  Folkhälsorådet har tagit fram en välfärdsredovisning för att beskriva hälsoläget i kommunen.
  Välfärdsredovisning 2019
 • Falska telefonsamtal om lotteri


  Publicerat 2020-05-20
  En person ringer runt just nu och uppger sig sälja drömlotten tillsammans Orust kommun. Kommunen stödjer aldrig lotterier.
  Falska telefonsamtal om lotteri
 • Håll i och håll ut, covid-19


  Publicerat 2020-05-15
  Pandemin är tyvärr långt ifrån över. Därför vädjar vi till dig att fortsätta följa Folkhälsomyndighetens råd för att skydda dig och andra från smittspridning.
  Håll i och håll ut, covid-19
 • Årets högtider och firanden blir annorlunda


  Publicerat 2020-04-29
  Resor över landet, trängsel och folksamlingar ska undvikas och alla behöver se till att hålla avstånd. Det är också olämpligt med större bjudningar även om de hålls i hemmet och utomhus.
  Årets högtider och firanden blir annorlunda

Kommunen finns till för dig

Vi vill att du ska vara med och påverka så att Orust blir ännu bättre. Det kan du göra genom att bland annat lämna in medborgarförslag, delta på kommunfullmäktiges möten eller rösta i kommunvalet.

Våra sammanträden med kommunstyrelsen och i vissa delar miljö- och byggnadsnämndes sammanträden är öppna för dig att besöka och lyssna.

Det politiska arbetet

Kommunen styrs av politiker som valts direkt av medborgarna. Det betyder att du som medborgare har stora möjligheter att påverka och kontrollera hur kommunen utför uppdragen.

Vi har webbsändningar från kommunfullmäktige som är vårt högsta beslutande organ. Du kan se vilka politiker som sitter i våra olika nämnder.

Du kan ta del av vad nämnderna kommer att ta upp på sina sammanträden i våra kallelser och läsa om vilka beslut politikerna har fattat i våra protokoll.

Register över förtroendevalda politiker

I registret finns alla Orust kommuns förtroendevalda politiker med kontaktuppgifter. Här kan du också se vilka politiska uppdrag de har.

Insyn

Vi är skyldig att föra dagbok över (diarieföra) de handlingar som kommunen tar emot och skickar. Varje nämnd har ett eget diarium. De flesta handlingar som kommer in till kommunen är i regel offentliga och får läsas och kopieras av alla.

Återställ
Hjälp oss bli bättre