Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Stillingsön, foto.

Stillingsön

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2018-11-14

Anslag, utskottet för lärande

Bevis sammanträdets protokoll har justerats 2018-11-14.

Organ

Utskottet för lärande

Sammanträdesdatum

2018-11-12

Paragrafer

79-94

Avpubliceras

2018-12-06

Förvaringsplats för protokoll

Kommunhuset, Sektor Lärande

Sekreterare

Marika Carlberg 

Återställ
Hjälp oss bli bättre