Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Hälleviksstrand, foto.

Hälleviksstrand

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Att överklaga miljö- och byggnadsnämndens beslut

Du överklagar miljö- och byggnadsnämndens beslut hos Länsstyrelsen. Detta kallas förvaltningsbesvär.

Om du inte är nöjd med miljö- och byggnadsnämndens beslut kan du överklaga hos Länsstyrelsen i Västra Götalands län. För att överklagan ska vara giltig ska din skrivelse ha kommit in till Miljö- och byggnadsnämnden senast inom tre veckor från den dag då du tagit del av beslutet.

Har överklagandet kommit in i rätt tid överlämnar Miljö- och byggnadsnämnden överklagandet och handlingar i ärendet till Länsstyrelsen.

Följande ska vara med i ett överklagande

  • Skriv vilket beslut du önskar överklaga genom att ange fastighetsbeteckning, beslutsdatum, beslutsparagraf/nummer och ärendets diarienummer. 
  • Beskriv varför du anser att beslutet är oriktigt och vilken ändring du vill ha. 
  • Bifoga handlingar eller annat som du anser stöder din uppfattning. 
  • Underteckna skrivelsen och uppge namn, adress och telefonnummer. Om du anlitar ombud, ska ombudet underteckna skrivelsen. Skicka i så fall med fullmakt. 

Om något är oklart kan du vända dig till Sektor Miljö och bygg.

Återställ
Hjälp oss bli bättre