Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Skeppersholme Käringön, foto.

Skeppersholme Käringön

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Överklaga Socialtjänstens beslut

Om du inte är nöjd med ett beslut du fått av en handläggare kan du överklaga beslutet till förvaltningsrätten. Överklagandet ska göras skriftligt.

Överklagan ska ha inkommit till kommunen inom tre veckor från den dag då du fick del av det skriftliga beslutet. Ytterligare upplysningar om hur du överklagar samt hjälp med att överklaga beslutet, lämnas av den handläggare som fattat beslutet.

I din överklagan ska du ange

  • vilket beslut som överklagas
  • varför du anser att beslutet ska ändras
  • vilken ändring du vill ha
  • vad du vill att rätten ska känna till och ta hänsyn till vid sin prövning
  • underteckna skrivelsen och ange namn, personnummer, postadress och telefonnummer

Överklagan skickas till

  • Orust kommun
  • Sektor omsorg
  • 473 80 Henån
Återställ
Hjälp oss bli bättre