Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Ängs brygga, foto.

Ängs brygga

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Klagomål och synpunkter på socialtjänsten

Har du klagomål eller synpunkter på Socialtjänsten?

Klagomål och synpunkter är en viktig del i vårt kvalitetsarbete. Vårt mål är att lösa de problem som uppstår och att ständigt utveckla verksamheterna.

Vem ska du vända dig till?

Klagomål och synpunkter kan lämnas både muntligt och skriftligt. Vänd dig gärna till personalen eller chefen för verksamheten. Du kan också fylla i blanketten som finns i broschyren Klagomål och synpunkter.

Du kan

  • Lämna blanketten till personalen på den verksamhet/enhet det gäller
  • Skicka blanketten till Orust kommun, Sektor omsorg, 473 80 Henån
  • Skicka e-post till omsorg@orust.se

Så här tar vi hand om dina synpunkter 

  • Alla klagomål och synpunkter registreras i diariet
  • Ärendet skickas sedan till den som ansvarar för frågan
  • Senast inom fem arbetsdagar får du besked om vem som ansvarar för att ditt ärende behandlas
  • Inom fyra veckor får du återkoppling/besked om hur ditt ärende har utretts

Du kan välja att lämna dina klagomål och synpunkter anonymt, men ansvarig chef har då ingen möjlighet att berätta hur ditt ärende har följts upp. De personuppgifter du lämnar behandlas i enlighet med bestämmelserna i Dataskyddsförordningen (GDPR).

Text

Återställ
Hjälp oss bli bättre