Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Hoga, Vräland, foto.

Hoga, Vräland

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Medborgardialog

Medborgardialogens syfte är att ge dig som medborgare möjlighet att berätta om dina tankar och idéer i frågor som är påverkbara.

En trappa med åtta trappsteg

Graden av delaktighet illustreras med trappsteg.

Graden av delaktighet är sammankopplat med dialogens syfte och frågeställning. Den lägsta nivån av delaktighet är information och det högsta nivån är medbeslutande. I varje medborgardialog ska graden av delaktighet vara väl kommunicerad och förankrad hos alla som deltar.

Vad är en medborgadialog

Medborgardialog definierar vi som en strukturerad diskussion mellan kommunens representanter och medborgare. Den ska användas som ett redskap för att ta med kunskap och synpunkter från kommuninnevånare som en del i besluten, särskilt de röster som inte hörs genom befintliga kanaler.

När använder vi medborgardialog

Det är kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige som bestämmer när en medborgardialog är ska användas som en del i ett beslutsunderlag.

Hur arbetar vi med medborgardialog

Hur vi arbetar med medborgardialog på ett strukturerat sätt kommer att presenteras i vår kommande rutin.

Ta en stund för Svanesund och Kom i gång i Henån, två planarbeten för centrumutveckling pågår som ett pilotprojekt.

Återställ
Hjälp oss bli bättre