Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Svanesundsleden, foto.

Svanesundsleden

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Medborgarförslag

Medborgarförslag är en möjlighet för dig som är folkbokförd i Orust kommun att väcka ett ärende i kommunfullmäktige.

Vad kan ditt medborgarförslag handla om?

Det måste beröra frågor som kommunen kan besluta om. Är du osäker så kontakta gärna oss innan du skriver ditt förslag.

Vem kan lämna medborgarförslag?

Du ska vara folkbokförd i Orust kommun.

Föreningar, sammanslutningar, organisationer eller liknande kan inte lämna medborgarförslag.

Det här ska du ha med i ditt medborgarförslag

 • Rubrik på ditt förslag, det ska börja med "Medborgarförslag om...."
 • Beskrivning av bakgrund
 • Beskrivning om önskat beslut
 • Din underskrift
 • Namnförtydligande och fullständig adress

Senast 10 dagar innan fullmäktige

Lämna ditt in medborgarförslag senast 10 dagar före kommunfullmäktiges sammanträde.

Du kan lämna in ditt medborgarförslag i kommunhusets reception eller skicka det med post till oss.

Bra veta om medborgarförslag

 • Du kan bara skriva om ett ämne i ditt medborgarförslag. Har du flera ämnen skriver du ett förslag för varje ämne.
 • Ditt medborgarförslag måste handla om ett ämne som kommunen har beslutanderätt om.
 • Beslut om ditt förslag ska ske inom ett år från det du lämnade in förslaget.
 • Du ska underrättas om när beslut ska fattas om ditt förslag så att du kan delta på mötet.
 • Du har yttranderätt när förslaget behandlas i fullmäktige eller nämnd.
 • Medborgarförslag som inte är klara för beslut redovisas en gång om året till kommunfullmäktiges sammanträde i april.
 • Ditt medborgarförslag får inte röra myndighetsutövning mot enskild.
 • Vill du få hjälp att formulera ditt medborgarförslag kontaktar du kommunen i god tid så vi har möjlighet att ge dig den hjälp du önskar.

Synpunkter eller klagomål

Om du har synpunkter eller klagomål på kommunens service eller tjänster, exempelvis vatten, avlopp, skolor, förskolor eller omsorg anmäler kan du anmäla detta dygnet runt på sidan Synpunkter och klagomål.

Återställ
Hjälp oss bli bättre