Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Husebyberget, Ellös, foto.

Husebyberget, Ellös

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Synpunkter och klagomål

Hjälp oss att bli bättre. Du kan ge synpunkter, framföra klagomål och göra felanmälan som inte är akut dygnet runt.

Vid akuta fel ringer du direkt till vår växel 0304-33 40 00.

Med vår digitala Kundtjänst kan du

  • lämna synpunkter
  • göra felanmälan, som inte är akut
  • ge beröm 
  • ställa frågor
  • framföra klagomål

Kundtjänst, övriga frågor


Jag vill * (obligatorisk)
Kundtjänst, övriga frågor


Bifoga filJag vill * (obligatorisk)

Jag villMina kontaktuppgifter

Mina kontaktuppgifter
Synpunkter på vår kvalité

Dina synpunkter är ett led i vårt utvecklingsarbete. Fel kan förhoppningsvis rättas till och kvalitetsbrister förebyggas.

Dina synpunkter blir en allmän handling

Din synpunkt och dina personuppgifter blir offentlig handling. Det innebär att alla har rätt att ta del av din synpunkt, förutsatt att den inte innehåller uppgifter som behöver skyddas av sekretess.

I vår Kundtjänst för renhållning, vatten och avlopp, kommunal mark, hamnar, trafik samt uppvärmning måste du ange namn, e-postadress och telefonnummer för att kunna skicka in ditt ärende.

Du kan välja att vara anonym för övriga frågor, men då har vi inte möjlighet att återkomma till dig med besked eller få mer information om vad det gäller. 

Så här tar vi hand om dina synpunkter

  • När du skickar in en synpunkt registreras det och du får ett svar att vi har tagit emot ärendet
  • Inom fem arbetsdagar ska du ha fått en återkoppling om vilket diarie-/ärendenummer ditt ärende har fått
  • Ärende skickas sedan till berörd sektor.
  • Kommunstyrelsen får årligen en redovisning av inkomna synpunkter och vidtagna åtgärder.
Återställ
Hjälp oss bli bättre