Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Kungsviken, foto.

Kungsviken

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Diarium och arkiv

Vi liksom alla andra offentliga förvaltningar måste registrera, förvara och arkivera våra allmänna handlingar.

Alla myndigheter är skyldiga att föra register över de allmänna handlingar som finns hos myndigheten. Ett sådant register kallas vanligtvis för diarium och är en förteckning över de ärenden och handlingar som en myndighet hanterar. Diariet är en allmän offentlig handling.

Diarium

Det vanligaste sättet att registrera allmänna handlingar är genom diarieföring. Ordet diarium betyder dagbok och diarieföring innebär att vi för dagbok över vilka handlingar vi tar emot eller upprättar. I diariet registreras de allmänna handlingar som ingår i ärenden som vi beslutar om.

Ärenden och handlingar ska hållas ordnade så du lätt kan hitta det du söker.

I allmänhet är det en registrator hos varje kommunal nämnd som ordnar handlingarna i ett diarium.

Handlingarna kan vara offentliga eller hemliga. Under ärenderubriken registreras alla handlingar som tillhör ärendet.

Återställ
Hjälp oss bli bättre