Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Ellös hamn, foto.

Ellös hamn

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Diarium och arkiv

Vi och alla andra offentliga förvaltningar måste registrera, förvara och arkivera sina allmänna handlingar.

Alla myndigheter är skyldiga att föra register över de allmänna handlingar som finns hos myndigheten. Ett sådant register kallas vanligtvis för diarium och är en förteckning över de ärenden och handlingar som en myndighet hanterar. Diariet är en allmän offentlig handling.

Webbdiariumet är för tillfället stängt

I avvaktan på utredning av webbdiariets innehåll finns inte diariet att tillgå. Syftet med utredningen är att kvalitetssäkra att innehållet följer dataskyddsförordningen.

Under tiden går det bra att ringa och beställa en postlista.

Diarium

Det vanligaste sättet att registrera allmänna handlingar är genom diarieföring. Ordet diarium betyder dagbok och diarieföring innebär att vi för dagbok över vilka handlingar vi tar emot eller upprättar. I diariet registreras de allmänna handlingar som ingår i ärenden som vi beslutar om.

Ärenden och handlingar ska hållas ordnade så du lätt kan hitta det du söker.

I allmänhet är det en registrator hos varje kommunal nämnd som ordnar handlingarna i ett diarium.

Handlingarna kan vara offentliga eller hemliga. Under ärenderubriken registreras alla handlingar som tillhör ärendet. Däremot behöver inte handlingar som är undantagna enligt sekretessförordningens 5 § eller som är av mindre betydelse för myndighetens verksamhet registreras.

Återställ
Hjälp oss bli bättre