Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Gullholmen, foto.

Gullholmen

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Författningar, planer och styrdokument

Våra styrdokument innehåller olika typer av planer och dokument som styr vårt arbete och inriktning. Här finns även föreskrifter som gäller alla i samhället.

Vi har många olika dokument som beskriver hur vi ska bedriva och utföra olika uppdrag i nämnder och förvaltning.

Här finns styrdokument, långtidsplaner, fysiska planer och visionsdokument. De är antagna av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

Kommunal författningssamling

I vår författningssamling finns våra samlade styrdokument. Orust kommuns författningssamling (OKFS).

Återställ
Hjälp oss bli bättre