Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Tuvesvik, foto.

Tuvesvik

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kvalitetsarbete omsorg

Vi arbetar med en helhetssyn på kvalité och uppmärksammar våra verksamheter och medarbetares utveckling med fokus på förenkling, förnyelse och förbättring till nytta för våra brukare. 

I socialtjänstlagen (SoL), hälso-och sjukvårdslagen (HSL) och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) finns övergripande mål och grundläggande värderingar som Sektor omsorg ska uppfylla.

Hög kvalitet uppnås genom

  • insatser som utgår från en helhetssyn, är samordnade och präglas av kontinuitet
  • insatser som är kunskapsbaserade och effektivt utförda
  • insatserna är trygga och säkra, tillgängliga, jämlika och präglade av rättssäkerhet i myndighetsutövningen
  • medarbetare som har rätt kompetens för sina uppdrag

Omsorgens kvalitetspris

Alla verksamheter inom Sektor omsorg kan ansöka om omsorgens kvalitetspris för förbättringsarbete.

Priset är 10 000 kronor för den vinnande enheten och pengarna ska användas till kompetensutveckling för fortsatt förbättringsarbete.

Återställ
Hjälp oss bli bättre