Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Svanesunds badplats, foto.

Svanesunds badplats

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Rådgivande organ

Det är viktigt att olika intressegrupper får sina röster hörda. I de rådgivande organen finns representanter för olika sådana intressegrupper som träffas och samråder med kommunens politiker.

Kommunala handikapprådet

I rådet förs dialog och överläggningar mellan politiker och handikapporganisationernas representanter, i ärenden som berör funktionshindrade i kommunen.

Kommunala pensionärsrådet

I rådet samråder företrädare för pensionärernas organisationer och politiker om frågor av betydelse för kommunens pensionärer och äldre invånare.

Brottsförebyggande råd

I vår kommun är Folkhälsorådet tillika Brottsförebyggande råd.

Återställ
Hjälp oss bli bättre