Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Orust är årets näst bästa skolkommun i Sverige 2017 och 2018, foto.

Orust är årets näst bästa skolkommun i Sverige 2017 och 2018

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Rådgivande organ

Det är viktigt att olika intressegrupper får sina röster hörda. I de rådgivande organen finns representanter för olika sådana intressegrupper som träffas och samråder med kommunens politiker.

Kommunala handikapprådet

I rådet förs dialog och överläggningar mellan politiker och handikapporganisationernas representanter, i ärenden som berör funktionshindrade i kommunen.

Kommunala pensionärsrådet

I rådet samråder företrädare för pensionärernas organisationer och politiker om frågor av betydelse för kommunens pensionärer och äldre invånare.

Brottsförebyggande råd

I vår kommun är Folkhälsorådet tillika Brottsförebyggande råd.

Återställ
Hjälp oss bli bättre