Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Orust Båtbyggarutbildning, Henån, foto.

Orust Båtbyggarutbildning, Henån

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Ekonomi och budget

Vår budget är en plan över hur mycket pengar som kommer in och vad pengarna ska användas till.

Kommunens intäkter består till största delen av de skatter invånarna betalar. Skatteintäkterna baseras på en skattesats som fastställs av kommunfullmäktige varje år.

Förutom skatteintäkter får kommunen in pengar genom olika avgifter och taxor, till exempel barnomsorgsavgifter, bygglovsavgifter och VA-avgifter.

Tillsammans ska intäkterna finansiera de olika tjänster som kommunen ansvarar för och erbjuder invånarna.

Kommunens ekonomi måste enligt kommunallagen vara balanserad. Det innebär att intäkterna måste överstiga kostnaderna. Överstiger kostnaderna intäkterna uppstår ett underskott. Underskottet ska kommunen återställa inom de närmast följande tre åren.

Mål och inriktning

Kommunfullmäktige beslutar om flerårsplan med mål och inriktning för den kommunala verksamheten. Flerårsplanen beskriver vad som ska göras, ofta med fleråriga perspektiv.

Inför varje år beslutar kommunfullmäktige om budget med mål för ekonomi och verksamhet som nämnderna ska uppnå under verksamhetsåret.

Varje nämnd får en ekonomisk ram för driftkostnaderna. Nämnderna ansvarar för att verksamheten finansieras inom de ekonomiska ramarna och bedrivs efter de mål som fullmäktige beslutat.

De avgiftsfinansierade verksamheterna vattenverk, renhållningsverk och kommunfastigheter ska långsiktigt finansiera sin verksamhet helt med externa eller interna intäkter.

Avgifter och taxor

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Boendeparkering - taxa.pdf 60.8 kB 2017-03-16 10.08
Bygglov - taxa.pdf 295.9 kB 2020-09-23 15.31
Hamn och båtplats - taxa.pdf 353.6 kB 2019-05-22 10.06
Undantag från gästhamnstaxa i kommunalt drivna gästhamnar 2020, avgiftsfritt för eldrivna båtar.pdf 140.5 kB 2019-12-30 17.07
Husbilsparkering - taxa.pdf 61.6 kB 2017-03-16 10.11
Kopiering - taxa.pdf 57.8 kB 2020-04-16 13.32
Prövning och offentlig kontroll inom livsmedelsområdet - taxa.pdf 116.4 kB 2019-12-17 10.01
Prövning och tillsyn enligt miljöbalken - taxa.pdf 187.7 kB 2018-01-04 13.48
Prövning och tillsyn enligt miljöbalken (bilaga 1) - taxa.pdf 185.7 kB 2019-02-25 11.42
Prövning och tillsyn enligt miljöbalken (bilaga 2) - taxa.pdf 684.5 kB 2019-02-25 11.42
Renhållning - taxa.pdf 533.5 kB 2019-12-30 16.31
Räddningstjänster - taxa.pdf 220.3 kB 2017-03-08 11.36
Slamsugning - taxa.pdf 82.9 kB 2019-12-30 16.34
Sotning - taxa.pdf 288.4 kB 2019-08-27 11.01
Tillsyn över handel med receptfria läkemedel - taxa.pdf 87.6 kB 2019-02-25 11.33
Återvinningscentraler och verksamhetsavfall - taxa.pdf 478.7 kB 2019-12-30 16.40
Ansöknings- och tillsynsavgifter enligt alkohol- och tobakslagen- avgifter.pdf 104.5 kB 2019-05-23 13.21
Arrende av mark- och vattenområden för sjöbodar och bryggor - avgifter.pdf 41.3 kB 2013-09-05 15.23
Biblioteksverksamhet - avgifter.pdf 16.4 kB 2017-06-28 09.48
Deltagande i breddlägerverksamhet - avgifter.pdf 20.2 kB 2013-09-05 15.23
Felparkering - avgifter.pdf 12.6 kB 2016-05-17 14.53
Hemsjukvårdsinsatser för personer från andra kommuner - avgifter.pdf 56.4 kB 2013-09-05 15.23
Hemsjukvårdsinsatser för personer från andra kommuner (bilaga) - avgifter.pdf 104.2 kB 2013-09-05 15.23
Hyra av idrotts- och samlingslokaler - avgifter.pdf 107.7 kB 2019-02-21 13.06
Kommunala musikskolan - avgifter.pdf 29.8 kB 2016-05-17 14.56
Kombinerade bil- och båttrailerparkeringar - avgift.pdf 35.4 kB 2020-05-22 12.53
Matkostnad inom dagverksamheten - avgifter.pdf 23.7 kB 2019-12-19 15.26
Parkering - avgifter.pdf 56.3 kB 2019-12-30 16.55
Pedagogisk lunch i grundskolan - avgifter.pdf 24.1 kB 2013-09-05 15.23
Planarbete - avgifter.pdf 11.4 kB 2014-12-01 13.42
Servitut för bergvärme - avgifter.pdf 37.8 kB 2013-09-05 15.23
Särskild prövning eller fyllnadsprövning inom det offentliga skolväsendet - avgifter.pdf 20.7 kB 2013-09-05 15.23
Tillsyn för försäljning av nikotinläkemedel - avgifter.pdf 22.2 kB 2013-09-05 15.23
Tomtpris för industrimark.pdf 68.7 kB 2019-01-03 08.13
Tomtpriser för industrimark samt avsteg från bestämmelser för fördelning av sjöbodar (20 st) på Käringön.pdf 21.7 kB 2013-09-05 15.23
Tomtpriser (inkl. industritomt) inom Nösunds samhälle.pdf 21.2 kB 2013-09-05 15.23
Transporttillstånd - avgifter.pdf 25.9 kB 2019-08-02 11.28
Upplåtelse av jordbruksarrende, arrende för mast och teknikbod och arrende för vindkraft - avgifter.pdf 232.8 kB 2018-01-08 10.05
Uthyrning av Orust kommuns lokaler och anläggningar - avgifter.pdf 341.2 kB 2017-06-30 13.25
VA-taxa, för Orust kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning - avgifter.pdf 62.9 kB 2019-07-31 16.30
Överlåtelse av tomtmark för småhusändamål på Käringön - avgifter.pdf 105.7 kB 2019-01-21 09.58
Återställ
Hjälp oss bli bättre