Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Pilgrimen, Hermanö, foto.

Pilgrimen, Hermanö

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Ekonomi och budget

Vår budget är en plan över hur mycket pengar som kommer in och vad pengarna ska användas till.

Kommunens intäkter består till största delen av de skatter invånarna betalar. Skatteintäkterna baseras på en skattesats som fastställs av kommunfullmäktige varje år.

Förutom skatteintäkter får kommunen in pengar genom olika avgifter och taxor, till exempel barnomsorgsavgifter, bygglovsavgifter och VA-avgifter.

Tillsammans ska intäkterna finansiera de olika tjänster som kommunen ansvarar för och erbjuder invånarna.

Kommunens ekonomi måste enligt kommunallagen vara balanserad. Det innebär att intäkterna måste överstiga kostnaderna. Överstiger kostnaderna intäkterna uppstår ett underskott. Underskottet ska kommunen återställa inom de närmast följande tre åren.

Mål och inriktning

Kommunfullmäktige beslutar om flerårsplan med mål och inriktning för den kommunala verksamheten. Flerårsplanen beskriver vad som ska göras, ofta med fleråriga perspektiv.

Inför varje år beslutar kommunfullmäktige om budget med mål för ekonomi och verksamhet som nämnderna ska uppnå under verksamhetsåret.

Varje nämnd får en ekonomisk ram för driftkostnaderna. Nämnderna ansvarar för att verksamheten finansieras inom de ekonomiska ramarna och bedrivs efter de mål som fullmäktige beslutat.

De avgiftsfinansierade verksamheterna vattenverk, renhållningsverk och kommunfastigheter ska långsiktigt finansiera sin verksamhet helt med externa eller interna intäkter.

Avgifter och taxor

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
30-dagarsregeln.pdf Pdf, 24.2 kB. 24.2 kB 2020-11-02 10.57
Ansöknings- och tillsynsavgifter enligt alkohol- och tobakslagen- avgifter.pdf Pdf, 109.1 kB. 109.1 kB 2022-01-04 16.19
Arrendeavgift - Taxa.pdf Pdf, 129.4 kB. 129.4 kB 2022-08-29 12.53
Arrende av mark- och vattenområden för sjöbodar och bryggor - avgifter.pdf Pdf, 41.3 kB. 41.3 kB 2013-09-05 15.23
Biblioteksverksamhet - avgifter.pdf Pdf, 16.4 kB. 16.4 kB 2017-06-28 09.48
Bygglovstaxa - regler.pdf Pdf, 99.3 kB. 99.3 kB 2021-01-07 11.21
Bygglov - taxa.pdf Pdf, 341.1 kB. 341.1 kB 2022-01-03 16.21
Deltagande i breddlägerverksamhet - avgifter.pdf Pdf, 20.2 kB. 20.2 kB 2013-09-05 15.23
Felparkering - avgifter.pdf Pdf, 12.6 kB. 12.6 kB 2016-05-17 14.53
Framtagande samt uppföljning av exploateringsavtal - taxa.pdf Pdf, 57.4 kB. 57.4 kB 2020-12-29 15.52
Hamn- och båtplats - taxa.pdf Pdf, 230.3 kB. 230.3 kB 2020-12-29 15.49
Hemsjukvårdsinsatser för personer från andra kommuner (bilaga) - avgifter.pdf Pdf, 104.2 kB. 104.2 kB 2013-09-05 15.23
Hemsjukvårdsinsatser för personer från andra kommuner - avgifter.pdf Pdf, 56.4 kB. 56.4 kB 2013-09-05 15.23
Hyra av idrotts- och samlingslokaler - avgifter.pdf Pdf, 107.7 kB. 107.7 kB 2019-02-21 13.06
Kommunala musikskolan - avgifter.pdf Pdf, 29.8 kB. 29.8 kB 2016-05-17 14.56
Kopiering - taxa.pdf Pdf, 57.8 kB. 57.8 kB 2020-04-16 13.32
Matkostnad inom dagverksamheten - avgifter.pdf Pdf, 23.7 kB. 23.7 kB 2019-12-19 15.26
Parkering - taxa.pdf Pdf, 112.6 kB. 112.6 kB 2022-05-19 14.17
Pedagogisk lunch i grundskolan - avgifter.pdf Pdf, 24.1 kB. 24.1 kB 2013-09-05 15.23
Planarbete - avgifter.pdf Pdf, 28.2 kB. 28.2 kB 2021-01-04 16.05
Planavgift - taxa.pdf Pdf, 305.1 kB. 305.1 kB 2022-01-03 17.20
Prövning och offentlig kontroll inom livsmedelsområdet - taxa.pdf Pdf, 128.8 kB. 128.8 kB 2022-01-05 14.04
Prövning och tillsyn enligt miljöbalken - taxa.pdf Pdf, 1.1 MB. 1.1 MB 2022-01-03 17.48
Renhållning kommunalt avfall 2022 - Taxa.pdf Pdf, 732.9 kB. 732.9 kB 2022-07-05 11.28
Räddningstjänster - taxa.pdf Pdf, 220.3 kB. 220.3 kB 2017-03-08 11.36
Servitut för bergvärme - avgifter.pdf Pdf, 37.8 kB. 37.8 kB 2013-09-05 15.23
Slamsugning - taxa.pdf Pdf, 111.2 kB. 111.2 kB 2021-11-19 14.12
Sotning - taxa.pdf Pdf, 94.9 kB. 94.9 kB 2022-05-24 14.58
Särskild prövning eller fyllnadsprövning inom det offentliga skolväsendet - avgifter.pdf Pdf, 20.7 kB. 20.7 kB 2013-09-05 15.23
Tillsyn för försäljning av nikotinläkemedel - avgifter.pdf Pdf, 22.2 kB. 22.2 kB 2013-09-05 15.23
Tillsyn över handel med receptfria läkemedel - taxa.pdf Pdf, 87.6 kB. 87.6 kB 2019-02-25 11.33
Tomtpriser (inkl. industritomt) inom Nösunds samhälle.pdf Pdf, 21.2 kB. 21.2 kB 2013-09-05 15.23
Tomtpriser för industrimark samt avsteg från bestämmelser för fördelning av sjöbodar (20 st) på Käringön.pdf Pdf, 21.7 kB. 21.7 kB 2013-09-05 15.23
Tomtpris för industrimark.pdf Pdf, 68.7 kB. 68.7 kB 2019-01-03 08.13
Transporttillstånd - avgifter.pdf Pdf, 25.9 kB. 25.9 kB 2019-08-02 11.28
Upplåtelse av jordbruksarrende, arrende för mast och teknikbod och arrende för vindkraft - avgifter.pdf Pdf, 232.8 kB. 232.8 kB 2018-01-08 10.05
Uthyrning av Orust kommuns lokaler och anläggningar - avgifter.pdf Pdf, 341.2 kB. 341.2 kB 2017-06-30 13.25
VA-taxa, för Orust kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning - avgifter.pdf Pdf, 354.9 kB. 354.9 kB 2022-01-05 15.32
Återvinningscentral och verksamhetsavfall - taxa.pdf Pdf, 327.8 kB. 327.8 kB 2022-05-03 10.44
Överlåtelse av tomtmark för småhusändamål på Käringön - avgifter.pdf Pdf, 105.7 kB. 105.7 kB 2019-01-21 09.58
Återställ
Hjälp oss bli bättre