Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Vallerö och Hermanö huvud, foto.

Vallerö och Hermanö huvud

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunfullmäktige sammanträder i april

Torsdagen den 16 april sammanträder kommunfullmäktige. Mötet är öppet för allmänheten men på grund av den rådande situationen uppmanar vi alla att följa mötet via webb-TV istället.

Tid och plats

Torsdag den 16 april
Klockan 18:00
Kulturhuset Kajutan, Henån

Öppet för allmänheten

Ja, men med på gund av den rådande situationen uppmanar vi alla att följa mötet via webb-TV istället

Om sammanträdet


Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 189.3 kB)

Handlingar P 1-3PDF (pdf, 15 MB)

Handlingar P 4-16PDF (pdf, 7.4 MB)

ProtokollPDF (pdf, 194.8 kB)

Webb-TV från kommunfullmäktige

Ärendelista

 • Godkännande av årsredovisning för Orust kommun 2019
 • Revisionsberättelse för år 2019 samt ansvarsfrihet
 • Godkännande av Stiftelsen Orustbostäders årsredovisning för år 2019 samt beviljande av ansvarsfrihet för stiftelsens styrelse
 • Försäljning av Myckleby skola, Myckleby 3:81
 • Interpellation om Fyrbodal och brofrågan
 • Antagande av OPF-KL 18 samt tillämpningsanvisningar
 • Redovisning av kommunens kvalitet i korthet (KKiK) 2019
 • Fyllnadsval av huvudman för Orusts Sparbank för tiden 2019-2022
 • Fyllnadsval av ersättare i miljö- och byggnadsnämnden
 • Motion om resestöd till studenter
 • Motion om kommunal ringlinje i kollektivtrafiken
 • Möjlighet att medverka på sammanträde på distans
 • Redovisning av statstikrapport om gynnande beslut som inte verkställts enligt SoL/LSS - Kvartal 4 2019
 • Redovisning av obesvarade medborgarförslag 2020 samt redovisning av medborgarförslag besvarade av kommunstyrelsen 2019
 • Redovisning av obesvarade motioner
 • Anmälan om inkomna skrivelser
Återställ
Hjälp oss bli bättre