Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Grindsbyvattnet, foto.

Grindsbyvattnet

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunfullmäktige sammanträder i december

Torsdag den 13 december sammanträder kommunfullmäktige. Mötet är öppet för allmänheten.

Tid och plats

Torsdag den 13 december
klockan 18:00
Kulturhuset Kajutan, Henån

Öppet för allmänheten

Ja.

Om sammanträdet

Relaterad information

Ärendelista

 • Folkhälsopriset 2018
 • Riktlinjer för upplåtelser, förvärv och försäljning av mark
 • Motion om hantering gällande båtplatskö
 • Medborgarförslag om mötesplatser för integration, i Svanesund och i Henån
 • Medborgarförslag angående kommundelar
 • Avsägelse om uppdraget som revisor
 • Ordning för inkallande av ersättare
 • Val av 5 revisorer samt val av ordförande och vice ordförande för kommunens räkenskaper och förvaltning för tiden 2019-2022
 • Val av 1 revisor och 2 ersättare för stiftelsen Orustbostäder för perioden 2019
 • Val av 14 ledamöter samt 14 ersättare samt val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande för kommunstyrelsen för tiden 2019-2022
 • Val av 5 ledamöter och 5 ersättare samt val av ordförande och vice ordförande i miljö- och byggnadsnämnden för tiden 2019-2022
 • Val av 5 ledamöter och 5 ersättare i valnämnden jämte val av ordförande och vice ordförande för tiden  2019-2022
 • Val av 1 ledamot och 1 ersättare för överförmyndarnämnden i Lilla Edet, Orust, Stenungsund och Tjörn för tiden 2019-2022
 • Val av 5 ledamöter och 5 ersättare i styrelsen för stiftelsen Orustbostäder samt ordförande och vice ordförande för perioden 2019
 • Val av 7 ledamöter och 7 ersättare i arvodesberedningen jämte val av ordförande och vice ordförande för tiden 2019-2022
 • Val av 20 huvudmän för Orust Sparbank för tiden 2019-2022
 • Val av 2 ledamöter och 2 ersättare i hemvärnets förtroendenämnd för tiden 2019-2022
 • Val av 1 ledamot och 1 ersättare i styrelsen för föreningen SSG Mollösund för tiden 2019-2022
 • Val av 1 ledamot och 1 ersättare i Fyrbodals förbundsdirektion för tiden 2019-2022
 • Val av 1 ledamot och 1 ersättare till Södra Bohuslän Turism AB:s bolagsstämma för tiden 2019-2022
 • Val av 3 ledamöter varav en sammankallande i styrelsen för "Hertha och Carl Claessons stiftelse för främjande av Henåns samhälle" för tiden 2019-2022
 • Val av 1 ombud och 1 ersättare för Kommuninvest för tiden 2019-2022
 • Val av 6 gode män vid lantmäteriförrättningar för tiden 2019-2022
 • Val av 2 gode män vid fastighetsbildningsförrättningar för tiden 2019-2022
 • Val av 3 ledamöter samt 2 ersättare till sociala myndighetsnämnden och val ordförande samt vice ordförande för perioden 2019-2022
 • Anmälan av inkomna skrivelser
 • Val av ombud till Sveriges kommuner och landstings kongress 2019-2023 
Återställ
Hjälp oss bli bättre