Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Gullholmen och Islandsberg, foto.

Gullholmen och Islandsberg

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunfullmäktige sammanträder i december

Torsdag den 13 december sammanträder kommunfullmäktige. Mötet är öppet för allmänheten.

Tid och plats

Torsdag den 13 december
klockan 18:00
Kulturhuset Kajutan, Henån

Öppet för allmänheten

Ja.

Om sammanträdet

Relaterad information

Ärendelista

 • Folkhälsopriset 2018
 • Riktlinjer för upplåtelser, förvärv och försäljning av mark
 • Motion om hantering gällande båtplatskö
 • Medborgarförslag om mötesplatser för integration, i Svanesund och i Henån
 • Medborgarförslag angående kommundelar
 • Avsägelse om uppdraget som revisor
 • Ordning för inkallande av ersättare
 • Val av 5 revisorer samt val av ordförande och vice ordförande för kommunens räkenskaper och förvaltning för tiden 2019-2022
 • Val av 1 revisor och 2 ersättare för stiftelsen Orustbostäder för perioden 2019
 • Val av 14 ledamöter samt 14 ersättare samt val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande för kommunstyrelsen för tiden 2019-2022
 • Val av 5 ledamöter och 5 ersättare samt val av ordförande och vice ordförande i miljö- och byggnadsnämnden för tiden 2019-2022
 • Val av 5 ledamöter och 5 ersättare i valnämnden jämte val av ordförande och vice ordförande för tiden  2019-2022
 • Val av 1 ledamot och 1 ersättare för överförmyndarnämnden i Lilla Edet, Orust, Stenungsund och Tjörn för tiden 2019-2022
 • Val av 5 ledamöter och 5 ersättare i styrelsen för stiftelsen Orustbostäder samt ordförande och vice ordförande för perioden 2019
 • Val av 7 ledamöter och 7 ersättare i arvodesberedningen jämte val av ordförande och vice ordförande för tiden 2019-2022
 • Val av 20 huvudmän för Orust Sparbank för tiden 2019-2022
 • Val av 2 ledamöter och 2 ersättare i hemvärnets förtroendenämnd för tiden 2019-2022
 • Val av 1 ledamot och 1 ersättare i styrelsen för föreningen SSG Mollösund för tiden 2019-2022
 • Val av 1 ledamot och 1 ersättare i Fyrbodals förbundsdirektion för tiden 2019-2022
 • Val av 1 ledamot och 1 ersättare till Södra Bohuslän Turism AB:s bolagsstämma för tiden 2019-2022
 • Val av 3 ledamöter varav en sammankallande i styrelsen för "Hertha och Carl Claessons stiftelse för främjande av Henåns samhälle" för tiden 2019-2022
 • Val av 1 ombud och 1 ersättare för Kommuninvest för tiden 2019-2022
 • Val av 6 gode män vid lantmäteriförrättningar för tiden 2019-2022
 • Val av 2 gode män vid fastighetsbildningsförrättningar för tiden 2019-2022
 • Val av 3 ledamöter samt 2 ersättare till sociala myndighetsnämnden och val ordförande samt vice ordförande för perioden 2019-2022
 • Anmälan av inkomna skrivelser
 • Val av ombud till Sveriges kommuner och landstings kongress 2019-2023 
Återställ
Hjälp oss bli bättre