Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Ellös hamn, foto.

Ellös hamn

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunfullmäktige sammanträder i oktober

Torsdag den 11 oktober sammanträder kommunfullmäktige. Mötet är öppet för allmänheten.

Tid och plats

Torsdag den 11 oktober
klockan 18:00
Kulturhuset Kajutan, Henån

Öppet för allmänheten

Ja.

Om sammanträdet

Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 220.2 kB)

HandlingarPDF (pdf, 6.2 MB)

ProtokollPDF (pdf, 208.2 kB)

Ärendelista

 • Revisionen informerar
 • Pris vid överlåtelse av tomtmark för småhusändamål på Käringön
 • Antagande av bestämmelser för ersättningar till kommunalt förtroendevalda
 • Delårsrapport augusti 2018
 • Hyressättning av gruppbostad Skansvägen
 • Antagande av mål och strategi för integration i Orust kommun
 • Vision Orust 2040
 • Revidering av samarbetsavtal för gemensam överförmyndarverksamhet Lilla Edet, Orust, Tjörn och Stenungsunds kommuner
 • Kvartal 1 2018 - redovisning av statistikrapport om gynnande beslut som inte har verkställts enligt SoL och LSS enligt rapporteringsskyldighet till Inspektionen för vård och omsorg
 • Entledigande av ledamot i kommunfullmäktige
 • Fyllnadsval av vice ordförande i valnämnden
 • Fyllnadsval av ersättare i arvodesberedningen
 • Fyllnadsval av ersättare i valnämnden
 • Fyllnadsval av uppdrag i Tjörns Måltids AB
 • Fyllnadsval av uppdrag i Tolkförmedlingen Väst
 • Fyllnadsval till Samordningsförbundet Väst
 • Motion om inventering och eventuell annullering av detaljplaner
 • Motion om köp av specialkost från Tjörns måltid AB
 • Motion om borgen till friskolor
 • Medborgarförslag om motionsanläggning
 • Anmälan av inkomna skrivelser
Återställ
Hjälp oss bli bättre