Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Vintervallen, Hermanö, foto.

Vintervallen, Hermanö

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder i januari

Onsdagen den 15 januari sammanträder kommunstyrelsens arbetsutskott.

Tid och plats

Onsdag den 15 januari 
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Högholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej.

Om sammanträdet


Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 343.7 kB)

HandlingarPDF (pdf, 4.1 MB)

Ärendelista

 • Årplan 2020 för planering och uppföljning av kommunens ekonomi, verksamheter och mål
 • Godkännande av finansrapport december 2019
 • Information om budgetförutsättningar för åren 2021-2023
 • Beslut om att godkänna och anta anbud avseende försäkringar från 2020
 • Återrapportering till Västvatten
 • Utdrag ur belastningsregistret i samband med anställning
 • Rätt till att arbeta deltid från 63 års ålder
 • Vakansprövning
 • Yttrande: Handlingsplan för suicidprevention i Västra Götaland
 • Tillsättande av dataskyddsombud från 1 februari 2020
 • Ställningstagande om skrivelse från Södertälje kommun avseende krav på totalförbud för privatpersoner att använda fyrverkerier
 • Kommundirektörens information
 • Utskottens information
 • Information från andra möten och sammanträden
 • Ordförandens information
Återställ
Hjälp oss bli bättre