Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Orust Båtbyggarutbildning, Henån, foto.

Orust Båtbyggarutbildning, Henån

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Miljö- och byggnadsnämnden sammanträder i december 2018

Torsdag den 6 december klockan 8:15 sammanträder miljö- och byggnadsnämnden i kommunhuset, Henån. Mötet är delvis öppet för allmänheten.

Tid och plats

Torsdag den 6 december klockan 08:15 i sammanträdesrum Högholmen i kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Delvis öppet

Om sammanträdet

Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 74.5 kB)

ProtokollPDF (pdf, 78.6 kB)

Ärendelista

  1. Fastställande av dagordning
  2. Internkontrollplan 2019 för miljö- och byggnadsnämnden
  3. Miljöenhetens enhetsplan för 2019 och placering för 2020-2021, behovsutredning och tillsynsplaner samt verksamhetsutfall för prioåtgärderna 2018
  4. Indexjustering av livsmedelskontrolltaxan, kommunal miljötaxa och taxa för tillsyn av receptfria läkemedel med indexändring från 2019
  5. Enhets- och tillsynsplan 2019 Bygg
  6. Ändring av miljö- och byggnadsnämndens delegationsordning för sektor Miljö och bygg
  7. Nytt kulturmiljöprogram för Orust kommun
Återställ
Hjälp oss bli bättre