Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Varekilsnäs, foto.

Varekilsnäs

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Miljö- och byggnadsnämnden sammanträder i december 2018

Torsdag den 6 december klockan 8:15 sammanträder miljö- och byggnadsnämnden i kommunhuset, Henån. Mötet är delvis öppet för allmänheten.

Tid och plats

Torsdag den 6 december klockan 08:15 i sammanträdesrum Högholmen i kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Delvis öppet

Om sammanträdet

Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 74.5 kB)

ProtokollPDF (pdf, 78.6 kB)

Ärendelista

  1. Fastställande av dagordning
  2. Internkontrollplan 2019 för miljö- och byggnadsnämnden
  3. Miljöenhetens enhetsplan för 2019 och placering för 2020-2021, behovsutredning och tillsynsplaner samt verksamhetsutfall för prioåtgärderna 2018
  4. Indexjustering av livsmedelskontrolltaxan, kommunal miljötaxa och taxa för tillsyn av receptfria läkemedel med indexändring från 2019
  5. Enhets- och tillsynsplan 2019 Bygg
  6. Ändring av miljö- och byggnadsnämndens delegationsordning för sektor Miljö och bygg
  7. Nytt kulturmiljöprogram för Orust kommun
Återställ
Hjälp oss bli bättre