Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Svanesunds badplats, foto.

Svanesunds badplats

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Utskottet för omsorg sammanträder i december

Tisdag den 11 december sammanträder utskottet för omsorg. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Tisdag den 11 december
klockan 08:30
sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej

Om sammanträdet

Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 66.5 kB)

HandlingarPDF (pdf, 1.1 MB)

ProtokollPDF (pdf, 109.9 kB)


Ärendelista

 • Personärende 2018
 • Individ- och familjeomsorgen placeringsdiagram 2018
 • Sektor omsorg budget 2019: detaljbudget, budgetuppföljning, prognoser, delårsrapport
 • Rapport om kommunens arbete med strandstädning 2018
 • Sektorns information 2018
 • Återrapportering av intern kontroll 2018 - Sektor omsorg
 • Plan för intern kontroll 2019 - Sektor omsorg
 • Avtal Ungdomsmottagning
 • Kvartal 3 2018 - Redovisning av statistikrapport om gynnande beslut som inte verkställts enligt SoL/LSS
 • Strategisk Lokalplanering Sektor omsorg 2018-2028
 • Anmäls för kännedom
Återställ
Hjälp oss bli bättre