Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Gullholmen Härmanö, foto.

Gullholmen Härmanö

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Utskottet för samhällsutveckling sammanträder i december

Onsdag den 4 december sammanträder utskottet för samhällsutveckling. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Onsdag den 4 december
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej

Om sammanträdet

Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 55.9 kB)

HandlingarPDF (pdf, 240.4 kB)

ProtokollPDF (pdf, 87 kB)

Ärendelista

  • Sektorschefen informerar
  • Information om prognosrapport oktober 2019
  • Medborgarförslag om användningsområde för Myckleby skola
  • Information om ny upphandling för renhållning och slamsugning
  • Information om friköp av mark Käringön 1:1
  • Detaljplan för Lavön 2:20, beslut om antagande
  • Information om detaljplanen i Mollösund
  • Avstämning av prioritering för detaljplaner och övriga uppdrag
  • Ordförande informerar
Återställ
Hjälp oss bli bättre