Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Dambadhuset Käringön, foto.

Dambadhuset Käringön

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Vision 2040

Orust - den gröna och trygga ön där tanken är fri och drömmar får liv.

Vår vision följs upp varje år i vår årsredovisning. Målen för året formuleras i samband med arbetet med budgeten.

Förklaring av värdeord

Grön

- som i landskapet och symbol för det fossilfria och ekologiska.

Trygg

- som i grundad erfarenhet, ett gediget arv och en god plats för livet.

Fri tanke

- som i tillåtande, öppen, demokratisk, innovativ och fritänkande.

Ö

- som i unik och karaktärsfull.

Drömmar

- som i viljan att leva och skapa med hjärtat.

Får liv

- som i framtidstro och utveckling som blir verklighet.

Visionen beslutas av kommunfullmäktige

Visionen är långsiktig och vägledande, det är en önskad framtidsbild som talar om vad vi vill. Visionen är vägvisande för att sätta mål och för vår utveckling.

Relaterad information

Återställ
Hjälp oss bli bättre