Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Gullholmen och Islandsberg, foto.

Gullholmen och Islandsberg

Näringsliv och arbete
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Arbeta inom vård och omsorg

Nyckeln till kvalitativ vård och omsorg är kontinuerligt uppföljningsarbete, engagerade medarbetare och en tydlig struktur som beskriver verksamhetens systematiska kvalitetsarbete. Det har vi inom vård och omsorg.

Fyra glada människor i Hällevikstrand, Sveriges viktigaste jobb

Sittande Signe Olsson och Anna Olsson. Stående Jenny Storsjö och Sara Wahlberg.

Målet med vård och omsorg är att brukaren ska fortsätta ha huvudrollen i sitt liv. Brukaren och undersköterskan är kärnan i verksamheten, och i sitt kontaktmannaskap arbetar undersköterskan stödjande och stärkande för att möjliggöra för brukaren att fortsätta leva ett meningsfullt liv.

Huvudroll i sitt eget liv

Ambitionen att brukarens behov ska styra vården är kanske inte unik – men i Orust stannar det inte vid enbart ambition. Ett metodiskt och målmedvetet arbete med tydliga ansvarsområden har lett till många förbättringar för både brukare och arbetare.

– Det har blivit mycket lugnare, förklarar Ann-Christin Eriksson som är enhetschef på Strandgården. Allt hinns med i god tid, inget blir liggande. Den strukturerade kvalitetssäkringen hjälper oss både att göra ett gott arbete och samtidigt få ett inre lugn som både känns av och sprider sig bland brukarna.

För att kontinuerligt utveckla bemötande och förhållningssätt, arbetar verksamheterna med bland annat ett forum för reflektion. Varje brukares individuella behov ska tillgodoses på ett sätt som genomsyras av meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet.

Aktiviteter

Aktiviteter är ett viktigt och löpande inslag i det dagliga arbetet på särskilda boenden.

Varje vecka anslås ett digert schema med många sociala möjligheter: sång, musik, fester, räkfrossa, nöjesfält, utflykter – bara för att nämna några. Aktivitetsombuden träffas regelbundet för uppföljning och planering, på möten som även intresserade brukare är välkomna till.

– Fast det handlar inte bara om de stora sakerna, påpekar Susanne Gabbe-Stenberg som är undersköterska på Skäret. Väldigt mycket handlar om att bara sitta ner med dem, vara där i stunden. Hålla efter de små behoven, hela tiden. Det är i de ögonblicken det kanske allra viktigaste händer.

Återställ
Hjälp oss bli bättre