Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Tegneby, foto.

Tegneby

Näringsliv och arbete
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Upphandling och inköp

Vi köper varor och tjänster för runt 500 miljoner om året. Det finns regler som bestämmer hur vi ska handla och hur vi upphandlar avtal.

När vi köper in varor och tjänster gör vi det genom upphandlade avtal som gäller i upp till fyra år eller genom direktupphandling enligt Konkurrensverkets regler.

Samverkan

Vi upphandlar avtal tillsammans med andra kommuner eller i egen regi. De vi mest samverkar med är Stenungsunds kommun, Göteborgs stad, SKL Kommentus Inköpscentral och Kammarkollegiet. Anledningen till att vi samverkar i upphandlingar är för att få ett så bra resultat som möjligt.

Utgångspunkten i våra egna upphandlingarna är att göra det möjligt för små och medelstora företag att delta.

Upphandlingsplan 2021

Under 2021 har kommunen behov av ramavtal inom nedan områden. Kommunen upphandlar de flesta avtal men kan också komma att samverka med andra kommuner och inköpscentraler. För mer information om aktuell upphandling bevaka TendSign.com eller kontakta upphandlingsenheten.

Tjänster

 • Resebyråtjänster
 • Skolskjutstrafik
 • Bussresor med förare
 • Konferensanläggningar
 • Banktjänster
 • Leasing av fordon
 • Personalbilsadministration
 • Laboratorietjänster
 • Transporter av brännbart avfall
 • Transporter av matavfall
 • Flisning och krossning av avfallsfraktioner
 • Hyra av container
 • Drift av Henåns gästhamn
 • Flytt-tjänster

Tekniska konsulter

 • Besiktning VA
 • Processingenjörer VA
 • Utredare VA
 • Kart- och mättjänster
 • Mark- och exploateringskonsulter
 • Miljökonsulter inom geohydrologi och förorenad mark

Hantverkare, Fastighetsservice

 • Fönsterputsare
 • Grönyteskötsel

IT-produkter, system

 • IT-arbetsplatser
 • Larm ordinärt boende
 • System för budget och prognos
 • VAN - kommunikation
 • TV-sändning av KS
 • Tillsynskameror för särskilt boende

Varor

 • Arbetskläder inre miljö, yttre miljö och skor
 • Kemikalier till reningsverk (polymerer och polyminiumklorid)
 • Lastbil teknisk service VA
 • Räddningsfordon
 • El-energi
 • Vitvaror och hushållsprodukter inklusive service

Anbud

Du lämnar ditt anbud för aktuell upphandling direkt i vårt upphandlingssystem.

Pågående upphandlingar

Vi annonserar upphandlingar via vårt upphandlingssystem TendSign.

Du registrerar dig och kan sedan kostnadsfritt hämta ut upphandlingsdokumenten för våra aktuella upphandlingar.

Bevakning

Du kan köpa bevakning om aktuella upphandlingar till din e-post.

Förebygga ekonomisk brottslighet

Vi samverkar med Skatteverket för att förebygga ekonomisk brottslighet.

Alla företag som vi anlitar ska vara seriösa. Vi kontrollerar anlitad leverantör och dess underleverantörer inför upphandling och löpande under avtalets gång.

Återställ
Hjälp oss bli bättre