Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Segelskutan Westkust, foto.

Segelskutan Westkust

Omsorg och hjälp
Återställ
Visa kontaktuppgifter

POSOM krisgrupp

POSOM krisgupp består av representanter från bland annat kommun, primärvård och kyrka som har särskild kunskap för att kunna agera och utgöra ett stöd för drabbade i första skedet i en krissituation.

Psykiskt och socialt omhändertagande vid stora olyckor och akuta kriser, POSOM, är en metod för att hantera krisberedskap.

Vid en kris är det många människor som är med om eller bevittnar svåra händelser. POSOM gruppen är då ett stöd i första skedet för överlevande, anhöriga och vittnen samt övriga som har ett behov.

POSOM gruppen är en särskild krisgrup som kallas in när det behövs extraresurser för psykosocialt omhändertagande i första skedet av en kris. Det är ovanligt att POSOM gruppen är aktiv på olycksplatsen utan de finns i ett stödcentrum i närheten.

POSOM gruppen

POSOM gruppens uppgift är att, i luckan mellan händelsen och tills ordinarie samhällsfunktioner är aktiverade och fungerande, direkt och indirekt bistå drabbade med psykiskt och socialt omhändertagande.

Det kan handla om

 • skapa trygghet
 • vara medmänskligt stöd
 • ge emotionell första hjälp
 • hjälpa till att lösa praktiska problem
 • hjälpa de drabbade att komma i kontakt med anhöriga
 • ge skydd och stöd till drabbade
 • slussa vidare till ordinarie stödverksamhet

POSOM gruppen ersätter inte den professionella vård en enskild kan söka via ordinarie sjukvårdsorganisation eller de andra aktörer som finns i samhället och inte heller de krisstödsinsatser som varje arbetsgivare ansvarar för.

I gruppen ingår

 • Socialtjänst
 • Skola
 • Fritid
 • Capio vårdcentral
 • Svenska kyrkan
 • Röda Korset
 • POSOM ansvarig

POSOM gruppen kan aktiveras av

 • Krisledningsnämndens ordförande
 • Kommundirektör
 • Räddningsledare
 • Räddningschef i beredskap
 • Tjänsteman i beredskap
 • Stabschef i krisledningsorganisationen
 • POSOM-ansvarig
 • Kommunens säkerhetsstrateg

Relaterad information

Återställ
Hjälp oss bli bättre