Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Herrbadhuset Käringön, foto.

Herrbadhuset Käringön

Omsorg och hjälp
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Stöd för dig som är äldre

Du som är äldre kan få stöd och hjälp. Vi på Biståndsenheten hjälper dig att hitta rätt stöd utifrån dina behov så att du kan bo kvar hemma och leva ett så självständigt och tryggt liv som möjligt.

Du har rätt att ansöka om hjälp och din ansökan prövas efter hjälpbehovet. Det är dina förutsättningar och behov som avgör vilket stöd eller boende som kan bli aktuellt.

Alla insatser är behovsprövade. Det innebär att en handläggare först utreder ditt behov av hjälp och sedan fattar beslut om din rätt till hjälp.

Hemtjänst  

Kan beviljas när du på egen hand har svårt att få de dagliga sysslorna att fungera, det kan gälla både hemmets skötsel och din personliga omvårdnad.

Personlig omvårdnad omfattar bland annat

 • Tillsyn
 • Hjälp med hygien
 • Hjälp med på- och avklädning
 • Hjälp och stöd vid måltider
 • Promenader
 • Hjälp att komma till och från olika aktiviteter
 • Stöd vid rehabiliteringsinsatser

Serviceinsatser består av

 • Städning av 2 rum, kök, toalett och badrum, normalt var tredje vecka
 • Tvätt och klädvård
 • Hjälp med inköp av dagligvaror och färdiglagad mat
 • Trygghetslarm

Dagverksamhet

Dagverksamheten är anpassad för dig som har en demenssjukdom.

Korttidsboende

Korttidsboende kan beviljas då anhörig behöver avlastning eller som återhämtning efter sjukhusvistelse, med målet att återgå till den ordinära bostaden.

Bostad i särskilt boende

Särskilt boende kan beviljas då en rimlig levnadsnivå inte längre kan tillgodoses i det egna hemmet.

Ansökan och beslut

Ansöker gör du hos biståndsenheten. Din ansökan kan vara muntlig eller skriftlig. Biståndshandläggare gör en utredning med en personlig prövning av dina behov.

Biståndshandläggaren prövar din ansökan utifrån

 • Socialtjänstlagen, SoL

Vid hembesöket eller vårdplaneringen kan du, om du vill, ha med dig någon anhörig som stöd.

Ett ärende om bistånd har följande förlopp

 • Först gör du en ansökan.
 • För att avgöra om du har rätt till bistånd görs en utredning som inleds med ett hembesök eller en vårdplanering under sjukhusvistelse.
 • Utredningen utgör beslutsunderlaget för bedömningen av vilket bistånd eller vilken insats som kan bli aktuell för dig.

Beslut

 • Beslut fattas av biståndshandläggaren.
 • Ett skriftligt beslut skickas eller överlämnas till dig.

Biståndshandläggare, telefontid

Måndag till fredag, klockan 08:30-09:30.

Återställ
Hjälp oss bli bättre