Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Grindsbyvattnet, foto.

Grindsbyvattnet

Omsorg och hjälp
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Anhöriga och frivilliga

För att orka med rollen som anhörigvårdare krävs många gånger både stöttning och hälsobefrämjande insatser.

Att leva nära en annan människa som behöver stöd och vård kan innebära att det egna livsrummet begränsas. Du som anhörig kan behöva stöd för att orka.

Vem är anhörig

Anhörigstödet är för dig som ger stöd eller vårdar en närstående som har långvarig sjukdom, hög ålder, funktionsnedsättning, missbruk, eller problematik som innefattas av psykisk eller fysisk ohälsa. Den närstående kan vara familjemedlem, släkting eller god vän. Du behöver inte bo med personen för att du ska räknas som anhörig.

Anhörigstöd och avlastning

För att du som anhörig ska få ett andrum och möjlighet till återhämtning kan du delta i någon av de anhöriggrupper som finns eller använda dig av kostnadsfri avlösning.

Aktiviteter för anhöriga

Tillsammans med frivilliga och föreningar ordnar vi hälsofrämjande aktiviteter och gruppverksamheter.

Frivilligt socialt arbete genom organisationer

Vi samverkar med frivilligorganisationer, ideella föreningar, kyrkliga samfund och enskilda personer. De frivilliga insatserna fungerar som ett komplement till annan vård och service och ersätter inte kommunens verksamhet och ansvar.

Återställ
Hjälp oss bli bättre