Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Pilgrimen, Hermanö, foto.

Pilgrimen, Hermanö

Omsorg och hjälp
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Anhöriga och frivilliga

För att orka med en roll som anhörigvårdare krävs många gånger både stöttning och insatser.

Att leva nära en annan människa som behöver stöd och vård kan innebära att det egna livsrummet begränsas. Du som anhörig kan behöva stöd för att orka.

Anhörigstöd och avlastning

För att du som anhörig ska få ett andrum och möjlighet till återhämtning kan du  delta i någon av de anhöriggrupper som finns eller använda dig av kostnadsfri avlösning.

Frivilligt socialt arbete genom organisationer

Vi samverkar med frivilligorganisationer, ideella föreningar, kyrkliga samfund och enskilda personer. De frivilliga insatserna fungerar som ett komplement till annan vård och service och ersätter inte kommunens verksamhet och ansvar.

Återställ
Hjälp oss bli bättre