Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
MUMA Myckleby, Torp, foto.

MUMA Myckleby, Torp

Omsorg och hjälp
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Frivilligt arbete och organisationer

Frivilliga organisationer medverkar till att underlätta för de som vill göra en ideell insats som bidrar till social gemenskap, men också till att skingra ensamhet hos äldre och ensamma.

Halva befolkningen gör det redan regelbundet, de jobbar ideellt. Och det kan ge mer än du tror! Många känner en större mening med tillvaron när de gör gott för andra.

Omkring hälften av den vuxna befolkningen i Sverige engagerar sig i olika ideella saker. Det kan vara städning av föreningslokaler, kaffekokning, café försäljning, läxläsning, tidningsläsning, promenader med mera. Faktiskt är Sverige världsledande när det gäller ideellt engagemang.

Många engagerar sig för att de vill se ett mänskligare samhälle. För många är det viktigt att vara en medmänniska, man vill arbeta för en god sak. För en del är det viktigt att göra något för någon annan utan betalning och att det känns bra att göra skillnad och att man vill se en positiv samhällsförändring. Våra liv blir mer meningsfulla om vi hjälper andra.

Det finns en mängd undersökningar som visar att vi känner större lycka när vi hjälper varandra. Vi gör något meningsfullt och känner oss behövda och det påverkar oss fysiologiskt. Att hjälpa andra ger upphov till känslor av glädje, en tilltro till människan och eftertänksamheten hos många.

Kanske är du intresserad av frivilligarbete

Känner du att du har tid och ork över och vill göra en insats för en medmänniska?

Orust Handräckning

Orust Handräckning ställer upp ideellt för äldre och ensamma. Det kan vara telefonkontakt, promenader, sällskap till och från affär eller läkarbesök. En handräckare kan också komma hem till dig och ha högläsning eller bara sitta och prata.

Behöver du handräckning

Du som önskar någon att umgås med eller du som vill att någon följer med dig när du ska uträtta något ärende och behöver stöd.

Orust Handräckning behöver dig

Du som tycker om att träffa andra människor och som har en liten stund över emellanåt. Vi är ett antal kvinnor och män på Orust som besöker och stöttar personer som vill ha någon att prata med, promenader och andra aktiviteter. Känner du att detta är något för dig så ring oss för att få veta mera.

Återställ
Hjälp oss bli bättre