Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Måseskär, foto.

Måseskär

Omsorg och hjälp
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Ekonomi, ekonomiskt bistånd

Ibland behövs det stöd och hjälp i frågor som rör den egna ekonomin. Vi kan hjälpa till på flera olika sätt.

Alla kan under kortare eller längre perioder i livet hamna i ekonomiska svårigheter. Det kan innebära att du behöver hjälp och stöd i frågor som rör din ekonomi.

Om du inte har tillräcklig inkomst för att försörja dig eller din familj kan du ansöka om ekonomiskt bistånd.

Går din ekonomi inte ihop? Vår budget- och skuldrådgivare ger dig råd och stöd på vägen mot en lösning på din situation. Vi har gemensam budget- och skuldrådgivning med Tjörns och Stenungsunds kommuner. Kontoret finns i Stenungsund.

Återställ
Hjälp oss bli bättre